Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

VII Akademickie Targi Pracy PK- Prezentacje Wiosna 2009

Jak co roku Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej przygotowuje się do organizacji, tym razem „VII Akademickich Targów Pracy PK- Prezentacje Wiosna 2009”, które odbędą się
18.03.2009 roku.

Impreza ta jest największą tego typu w województwie Zachodniopomorskim. Uczestniczą w niej firmy i instytucje rynku pracy z naszego regionu oraz duże firmy ogólnopolskie.

Targi Pracy mają na celu nie tylko prezentację aktualnych ofert pracy, praktyk i stażów, ale także wymianę informacji dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy. Umożliwiają pozyskanie najzdolniejszych studentów i absolwentów dla celów rekrutacyjnych, a młodym ludziom poszukującym pracy pozwalają na zapoznanie się z systemem rekrutacji obowiązującym w danej firmie oraz dają szansę na zatrudnienie lub uzyskanie praktyki bądź stażu.

Dzięki współpracy z wieloma przedstawicielami mediów o naszej imprezie i uczestniczących w niej firmach będzie można przeczytać i usłyszeć we wszystkich lokalnych mediach oraz wybranych mediach ogólnopolskich.

Udział w Targach zgłosiły już czołowe instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy i organizacją szkoleń w tym zakresie (PUP, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Centrum Biznesu). Wystawcami na naszej imprezie będą także takie firmy ogólnopolskie jak: Bank Pekao BP, Procter&Gamble, Acxiom Polska, Gipo, Transition Technologies, REC, Alcatel-Lucent Polska, TietoEnator Polska i in

Zeszłoroczna edycja Targów Pracy została uznana za największą tego typu imprezę w woj. Zachodniopomorskim. Uczestniczyło w niej ponad 50 wystawców przede wszystkim z branży: marketingowej, budowlanej, IT, produkcyjnej, finansowej i bankowej, którzy oferowali blisko 500 miejsc pracy, praktyk, stażów i wyjazdów do pracy i nauki za granicą. Szacunkowo Targi Pracy odwiedziło blisko 4000 osób
Przyjdź na Targi – znajdź pracę za lepsze pieniądze!
Więcej informacji a także formularz zgłoszeniowy dla firm dostępny na stronie www.targipracy.koszalin.pl la także na www.kariera.koszalin.pl .