Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2023

Tegoroczna edycja pod hasłem „Wiedza umiejętności finansowe kluczem do odpowiedzi na światowe wyzwania gospodarcze” odbędzie się formule hybrydowej: stacjonarnie (22 marca) online (23 marca).

wydarzeniu, które od lat jest areną międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy ramach działań edukacyjnych zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa przedsiębiorczości, uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni oraz mediów.

Podczas sesji plenarnej, która odbędzie się 22 marca 2023 r. formule stacjonarnej, głos zabiorą zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich partnerskich. Odbędą się także debaty oraz power chats, których głównymi tematami będą edukacja umiejętności – kluczowe dla świadomego poruszania się na rynku bankowym kapitałowym. Częścią sesji plenarnej będzie także wręczenie wyróżnień dla instytucji osób najbardziej zaangażowanych realizację działań sektorowych programach edukacyjnych.

Drugi dzień Kongresu Edukacji Finansowej Przedsiębiorczości to sesje panelowe formule online: edukacja dzieci młodzieży kontekście nowego przedmiotu Biznes Zarządzanie, edukacja obszarze inwestowania, kompetencje cyfrowe cyberbezpieczeństwo, edukacja obszarze ekologii wyzwań ESG oraz edukacja seniorów. trakcie KEFiP zorganizowane zostaną także Otwarte Aktywności Edukacyjne, czyli ogólnopolskie lekcje dla uczniów.

Kongres odbędzie się ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych, patronat instytucjonalny sprawują natomiast Związek Banków Polskich oraz Giełda Papierów Wartościowych Warszawie S.A. Partnerami wspierającymi są Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Bank ING oraz Fundacja Santander Bank Polska, kolei partnerem technologicznym jest Centrum Prawa Bankowego Informacji. Wydarzenie organizują Warszawski Instytut Bankowości Fundacja GPW.

Udział Kongresie Edukacji Finansowej Przedsiębiorczości jest bezpłatny.
Rejestracja 
na KEFiP trwa do 15 marca 2023 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.kef.edu.pl/