Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

VIII Łódzkie Spotkania Wschodnioazjatyckie.

4-5 czerwca 2012 r., na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ(Sala Rady Wydziału, ul. Narutowicza 59a)

W dniach 4-5 czerwca 2012 r., na Wydziale Studiów Międzynarodowych i
Politologicznych UŁ(Sala Rady Wydziału, ul. Narutowicza 59a) odbędzie
się zorganizowana przez Zakład Azji Wschodniej UŁ międzynarodowa
konferencja naukowa VIII Łódzkie Spotkania Wschodnioazjatyckie „East
Asia After Global Financial Crisis”.

Językiem konferencji jest język angielski.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Program konferencji dostępny na
stronie http://www.azjaci.webd.pl