Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

W czasie kryzysu studenci chcą zarabiać 2665 zł netto

Studenci, której uczelni chcą najwięcej zarabiać, a którzy są najbardziej pracowici? Jaka branża jest najpopularniejsza, a jakiej wolą unikać? Na te i wiele innych pytań po raz kolejny znalazł odpowiedź firma ConQuest Consulting przeprowadzając Badanie Studentów. W tym roku została przeprowadzona już 3. edycja badania, w trakcie którego zostało przepytanych ponad 800 studentów z kierunków ekonomicznych z całej Polski. Patronat nad tegorocznym badaniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studenci odpowiadali między innymi na pytania o branżę czy typ firmy, w której chcieliby podjąć pierwszą pracę. Najchętniej wybieranym obszarem pracy były finanse, 28% a także doradztwo biznesowe 12,5%. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsiębiorstwa, podobnie jak przed rokiem najpopularniejsza jest korporacja. Ponad połowa ankietowanych wiąże z nią swoją przyszłość po zakończeniu studiów. Drugą najczęściej udzielaną odpowiedzią jest – firma z sektora MSP – 20% respondentów.


Odbyte praktyki

Największy odsetek ankietowanych podjął w czasie studiów pracę w korporacji (34,8%) na co wpływ miało zapewne duże zapotrzebowanie na pracowników wśród tych firm. Studenci odbywający tam praktykę musieli poświęcić na nią najwięcej godzin tygodniowo, bo aż 31. Z kolei najkrócej pracowali ci zatrudnieni w firmie z branży MŚP. Najpopularniejszą branżą były finanse. Do podstawowych obowiązków studentów należało wykonywanie bieżących zadań zlecanych przez współpracowników. Średnie zarobki wyniosły 804 zł netto. Na najmniejsze pensje mogli liczyć studenci III roku, co wiąże się z koniecznością odbycia trzytygodniowych (często bezpłatnych) praktyk studiując na niektórych uczelniach i kierunkach ekonomicznych.


Płace

Bardzo ciekawie rozkładają się preferowane płace w zależności od miejscowości pochodzenia, uczelni, preferowanej branży i typu firmy. Spośród uczelni, najwięcej chcą zarabiać studenci Szkoły Głównej Handlowej, bo aż 3135 zł netto miesięcznie. Najniżej swoją pracę cenią respondenci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i z Uniwersytetu Warszawskiego, oczekując na swoim koncie odpowiednio 2289 zł i 2340 zł netto miesięcznie. Bardzo zauważalna jest zależność pomiędzy preferowanymi zarobkami, a wielkością miejscowości pochodzenia ankietowanego. Studenci, którzy wychowali się w miejscowości posiadającej mniej niż 20 tys. oczekują 2550 zł netto miesięcznie, natomiast respondenci z największych miast w Polsce chcą zarabiać 2817 zł. Biorąc pod uwagę typ firmy, najwięcej oczekują studenci ceniący sobie niezależność, czyli ci z własnym biznesem, mają nadzieję na 3167 zł netto miesięcznie. Preferowane zarobki potencjalnych pracowników sektora MSP plasują się pomiędzy preferowaną płacą studentów, którzy chcą pracować w korporacji, a tymi planującymi powrót do rodzinnej firmy, wynoszącymi odpowiednio 2818 zł i 2215 zł netto miesięcznie. Spośród studentów wiążących swoją przyszłość z sektorem MSP, najmniej chcą zarabiać w marketingu – 2174 zł, natomiast najwięcej w doradztwie biznesowym – 2990 zł netto miesięcznie.


Przeciętny student

Jak mówi Piotr Soroka – koordynator tegorocznego Badania Studentów – pokusiliśmy się w tym roku również o przygotowanie profilów studentów zainteresowanych pracą w konkretnych branżach i firmach dla naszych klientów wraz ze scenariuszami współpracy z daną grupą docelową. Jeżeli chodzi o przeciętnego studenta kierunku ekonomicznego uczelni wyższej w Polsce to jest to osoba planująca pracę w korporacji w branży finansowej. Jej zarobki powinny wynosić 2665 zł netto miesięcznie, a przynajmniej tyle zadeklaruje na rozmowie rekrutacyjnej. Natomiast, aby przygotować się do tej pracy, chce odbyć w czasie studiów 3 praktyki, o których dowiaduje się z portali z ofertami pracy. Pojedyncza praktyka powinna trwać 3 miesiące i odbywać się w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Planuje zdobyć w niej doświadczenie, umiejętności analityczne i wiedzę merytoryczną z dziedziny finansów, poprzez udział w projektach i procesach realizowanych w firmie.


Z wynikami badania można zapoznać się na stronie http://www.badaniestudentow.pl