Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

W dniach 10–11 czerwca już po raz 11 odbyła się konferencja „Biznes, który zmienia świat: TRENDY CSR”

W dniach 10–11 czerwca już po raz 11 odbyła się ogólnopolska konferencja dla studentów Akademia Odpowiedzialnego Biznesu – „Biznes, który zmienia świat: TRENDY CSR”. Te dwa dni były dla studentów okazją do spotkania z ekspertami i praktykami biznesu. Jednocześnie pozwoliły poszerzyć wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności oraz nawiązać interesujące znajomości z prelegentami i innymi uczestnikami wydarzenia. W tym roku gościem specjalnym wydarzenia była przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju – Jacqueline Kacprzak.

Akademię otworzył Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Mateusz Gaczyński, który wprowadził uczestników w tematykę społecznej odpowiedzialności uczelni wyższych. Następnie studenci zostali zaproszeni do udziału w 9 warsztatach podzielonych na 3 bloki tematyczne – środowisko, społeczeństwo i ekonomia. Zajęcia prowadzone były przez praktyków CSR, członków organizacji pozarządowych promujących ideę zrównoważonego rozwoju oraz akademików. Część dotycząca środowiska objęła kwestie zrównoważonego rozwoju miast (Karolina Maliszewska, Fundacja Sendzimira), projektowania zrównoważonych łańcuchów dostaw (dr Agata Rudnicka, CSR Impact) oraz aktualnych wyzwań środowiskowych stojących przed biznesem (Przemysław Oczyp, Go Responsilbe). Blok trendów ekonomicznych dotyczył raportowania pozafinansowego (Magdalena Pachulska, ekspertka CSR), tworzenia i wdrażania strategii CSR (Magdalena Rzeszotalska, Polpharma) oraz start – up’ów społecznych (Angelika Słowik).

Drugi dzień Akademii rozpoczął się wystąpieniem gościa specjalnego- Jacqueline Kacprzak, która inspirująco omówiła rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w długoterminowym rozwoju współczesnych przemian gospodarczych i demograficznych. Ostatni, blok warsztatowy dotyczący trendów społecznych, informował uczestników o istocie zarządzania różnorodnością (Marcelina Pytlarczyk, Orange Polska), społecznościach lokalnych (dr Marta Karwacka), oraz ochronie praw człowieka w biznesie na przykładzie praw przysługującym sygnalistom– whistleblowers (Adam Ploszka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka). Dopełnieniem warsztatów oraz weryfikacją całej wiedzy zdobytej podczas Konferencji, była rozegrana Gra Edukacyjna o CSR- SUSTAINABLE BUSINESS VALUE GAME, która zaprezentowała dobre praktyki oraz narzędzia zwiększania konkurencyjności i stymulowania innowacyjności przez CSR.

W tym roku dodatkową wartość Akademii Odpowiedzialnego Biznesu stanowiła sama jej forma. Pierwszy dzień konferencji odbył się w Centrum Społecznym PACA na warszawskim Grochowie, przestrzeni, która integruje pokolenia: aktywnych mieszkańców, społeczników, artystów i akademików. Dzięki inicjatywom podejmowanym w murach Centrum tworzy się wspólnota obywatelska oraz przestrzeń debaty społecznej. Drugiego dnia uczestnicy gościli w Miasteczku Orange, jednym z najnowocześniejszych kompleksów biurowych w Polsce. Budynek ten, będący obiektem ekologicznym zużywa około 30% mniej energii niż tradycyjne biurowce i stanowi punkt odniesienia oraz doskonały przykład nowatorskiego podejścia do tworzenia współczesnych przestrzeni biurowych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Akademii Odpowiedzialnego Biznesu w przyszłym roku!

Projekt realizowany był we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Partner Akademii Odpowiedzialnego Biznesu 2016 : Polpharma
Partner wspierający: Orange Polska
Patronat honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Patroni medialni: CR Navigator, Manko.pl, Kariera.com.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, dlaStudenta.pl, eurostudent.pl, kampaniespoleczne.pl, studentnews.pl