Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

W Olsztynie wręczono Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha

Wręczenie Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych odbyło się 1 lipca br. podczas IV Forum Matematyków Polskich w Olsztynie

Tegorocznym laureatem został dr Jakub Gismatullin, doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wartość nagrody wynosi 20 tys. zł i jest jednym z najwyższych wyróżnień finansowych przyznawanych w dziedzinie matematyki w Polsce. 
 
Dr Jakub Gismatullin został nagrodzony za pracę pt. „G-zwartość i grupy”, przygotowaną pod kierownictwem prof. Ludomira Newelskiego. Rozprawa dotyczy teorii modeli i ma związek z ważnym działem algebry – teorią grup. Autor w swojej pracy zbadał m.in. grupy algebraiczne, które poprzez teorię reprezentacji znalazły zastosowanie w fizyce. Badane zagadnienia są wykorzystywane np. w informatyce teoretycznej w systematyzowaniu ogromnej liczby danych. 
 
„Nagroda jest dla mnie konkretnym dowodem na docenienie abstrakcyjnej dziedziny, jaką jest matematyka. Pozwala na swobodę prowadzenia badań bez troski o codzienne potrzeby materialne. Mam nadzieję, że moja praca będzie miała interesujący wpływ na rozwój nauki i stanie się punktem wyjścia prac innych matematyków” – powiedział dr Jakub Gismatullin.
 
Międzynarodowa Nagroda Stefana Banacha została ustanowiona przez firmę Ericpol Telecom, fundatora nagrody, oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Stanowi ona wyraz uznania dla matematyki i roli, jaką ogrywa ona we współczesnym świecie, a także ma na celu popularyzację dorobku Stefana Banacha i polskiej nauki w świecie.
 

Dodatkowe informacje o Międzynarodowej Nagrodzie im. Stefana Banacha można znaleźć na stronie www.banachprize.org