Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wakacje ze zrównoważonym rozwojem – rekrutacja do XVI edycji Akademii Letniej Fundacji Sendzimira

Do 4 marca można przesyłać aplikacje do XVI Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”. 28 osób wybranych spośród uczestników dwustopniowego kursu e-learningowego weźmie udział w trzytygodniowym szkoleniu pod Toruniem, gdzie zmierzą się z dwoma praktycznymi projektami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Letnia „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” to najbardziej znany projekt edukacyjny Fundacji Sendzimira, który przez ostatnie 15 lat zyskał renomę w kraju i poza granicami. W wykładach, warsztatach, zajęciach terenowych, grach symulacyjnych oraz projektach realizowanych we współpracy ze społecznością lokalną i firmami weźmie udział międzynarodowa i interdyscyplinarna grupa uczestników. Jak co roku będą w nich przedstawiciele różnych środowisk – od studentów i nauczycieli akademickich, przez pracowników urzędów, przedsiębiorców, działaczy organizacji pozarządowych. Tematem, wokół którego będą skupiać swoją uwagę, jest w tym roku woda.

Uczestnicy będą je analizować z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, m.in. Piramidy ISIS, które pomogą im spojrzeć na problem z czterech perspektyw: środowiskowej, ekonomicznej, społecznej oraz jakości życia, charakterystycznych dla zrównoważonego rozwoju – mówi Karolina Maliszewska, wiceprezes Fundacji Sendzimira.

 

Pierwszym etapem rekrutacji do Akademii Letniej jest kurs on-line w języku angielskim, poświęcony podstawowym zagadnieniom zrównoważonego rozwoju. Mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani, a ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym zostanie potwierdzone certyfikatem. Spośród osób, które najlepiej zdadzą egzamin testowy, wykażą się aktywnością, grupa 60 uczestników weźmie udział w kursie on-line drugiego stopnia. W dużej mierze będzie on oparty na pracy zespołowej na platformie wirtualnej i małych projektach, przygotowujących do uczestnictwa w Akademii Letniej.

Dzięki temu w kolejnych edycjach udaje nam się wybrać wyjątkową grupę pasjonatów, osób zaangażowanych i kreatywnych, które sprawdzą się nie tylko podczas intensywnej pracy nad projektami, ale wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w karierze zawodowej czy naukowej. Wielu absolwentów Akademii kontynuuje przygodę ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu – komentuje Karolina Maliszewska. W ubiegłym roku napłynęło ponad 460 aplikacji.

 

Akademia Letnia odbędzie się w dniach 7-27 lipca w miejscowości Przysiek pod Toruniem. Uczestnicy otrzymują stypendium pokrywające koszty zakwaterowania, wyżywienia, zajęć i materiałów dydaktycznych.

Rekrutacja odbywa się na stronie internetowej www.sendzimir.org.pl. Tam też można znaleźć więcej informacji o projekcie. Udział w kursie oraz Akademii Letniej jest bezpłatny.

O Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 16 lat inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest realizowana od 16 lat Akademia Letnia „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”. Fundacja należy do międzynarodowej sieci AtKisson Group, zrzeszającej ekspertów i organizacje pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju.