Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wakacyjne praktyki w Citibank

Do końca kwietnia przyjmowane są zgłoszenia wszystkich studentów, którzy mają ochotę wziąć udział w Programie Praktyk Letnich Citibanku.

Program praktyk funkcjonuje w większości departamentów w czterech głównych sektorach Banku: Bankowości Komercyjnej i Inwestycyjnej, w Sektorze Bankowości Detalicznej, Zarządzania Ryzykiem oraz w Sektorze Zarządzania i Wsparcia, jak i w departamentach technologicznych oraz informatycznych.
 
Idealnym kandydatem do odbycia praktyk jest dla Banku każdy, kto ukończył minimum trzeci rok studiów (ich profil nie jest najważniejszym kryterium), posiada sprecyzowane zainteresowania zawodowe oraz może się pochwalić doskonałą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie.
 
Praktyki trwają od 2 lipca do 14 września. Każdy uczestnik programu zrealizuje specjalnie przygotowany dla niego projekt, a uzyskane wyniki w formie prezentacji przedstawi pod koniec praktyk przed komisją złożoną z doświadczonych pracowników banku.
 
Szczegóły oraz dokumenty aplikacyjne na stronie banku: http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/1120.htm