Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych poznaniem metod poszukiwania pracy oraz zwiększeniem świadomości swoich mocnych i słabych stron na „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”.

„Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” obejmują trzy dni zajęć po pięć godzin. Pierwszy dzień to: zajęcia wprowadzające oraz poświęcone samopoznaniu (m.in. świadomość własnych zalet i wad, sukcesów i porażek, określanie własnych potrzeb) oraz autoprezentacji zawodowej. Dzień drugi jest poświęcony zagadnieniom z zakresu rynku pracy (m.in. określenie wartości płynących z podjęcia pracy, przedstawienie metod poruszania się po rynku pracy, znajdowanie ofert pracy) oraz dokumentów aplikacyjnych. W trzeci dzień omawiana jest rozmowa kwalifikacyjna (m.in. ćwiczenia symulujące, najczęściej zadawane pytania, błędy popełniane przez kandydata w trakcie spotkania z pracodawcą) oraz proces rekrutacji i selekcji (m.in. zasady doboru zawodowego, przedstawienie testów, ocena zintegrowana). Więcej informacji o warsztatach znajdziecie na stronie www.biurokarier.uksw.edu.pl lub uzyskacie pod adresem www.biurokarier.uksw.edu.pl.
 
Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5, 00–815 Warszawa
tel. 022 561 90 06
fax. 022 5619009