Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Warsztaty i szkolenia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Biuro Karier i Promocji Zawodowej AE oferuje szkolenia adresowane do studentów i absolwentów AE, których celem jest pomoc w poruszaniu się na rynku pracy. Do studentów-członków organizacji studenckich i kół naukowych skierowany jest odrębny blok szkoleń dotyczących pracy grupowej i pozyskiwania środków na działalność organizacji.

Oto najbliższe szkolenia w ofercie wrocławskiego Biura Karier.

1. W ofercie dla studentów i absolwentów:

  • 28 marca 2007 – Rozwiązywanie konfliktów;
  • 25 kwietnia 2007 – „Sztuka prowadzenia prezentacji”;
  • 16 maja 2007 – szkolenia w trakcie Targów Pracy;
  • 20 czerwca 2007- „Negocjacje w biznesie”.

2. Członkowie organizacji studenckich zaproszeni są na:

  • 18 kwietnia – Aby pierwsza była ostatnią … – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • 16 maja 2007 – szkolenia w trakcie Targów Pracy, m.in. Negocjacje płacowe;
  • 13 czerwca 2007- „Telepraca, Networking”.

Biuro Karier zastrzega sobie prawo do sporadycznych zmian terminów i tematyki szkoleń.

Więcej informacji: www.ae.wroc.pl/biuro_karier/