Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Warsztaty o rynku kapitałowym

W kwietniu na terenie Uniwersystetu Ekonomicznego w Krakowie odbędą się warsztaty i wykłady na temat mechanizmów działania rynków kapitałowych na świecie.

„Rynek doskonały…znaczy odpowiedzialny” jest skierowany do studentów zainteresowanych mechanizmem działania rynków kapitałowych na całym świecie. W tym projekcie organizatorzy chcą pokazać rolę, jaką odgrywa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw na wzrost wartości akcji w długim okresie oraz na sprawne funkcjonowanie rynków kapitałowych.

W ramach projektu odbędą się:

– cykl 4 warsztatów / wykładów dla studentów z Krakowa, które odbędą się na UE w kwietniu 2008,
– kurs e-learningowy, który powstanie na bazie materiałów z przeprowadzonych warsztatów.

data
miejsce
godzina
temat wykładu / warsztatu
2 IV
UEK
14:00
Dobre praktyki – jedno z wymagań czy istotny element funkcjonowania międzynarodowych rynków kapitałowych
9 IV
UEK
14:00
Tworzenie indeksów SRI na przykładzie The Dow Jones Sustainability Indexes
16 IV
UEK
14:00
DJSI STOXX I DJSI EURO STOXX – porówniania, analizy, prognozy
23 IV
UEK
14:00
Czy ploski inwestor jest gotowy na SRI??

Organizatorem projektu jest Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „INDEX”.