Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Weekend Absolwenta

Ukończyłeś studia I, II, III stopnia lub podyplomowe? Bez względu na to, kiedy i jaką uczelnię skończyłeś, zapraszamy do udziału w Weekendzie Absolwenta 2015, który odbędzie się 20-21 czerwca.

Czym jest Weekend Absolwenta?

To wyjątkowe wydarzenie, którego ideą jest nawiązanie i utrzymanie trwałych i efektywnych relacji między uczelnią, absolwentami i pracodawcami. Jest to największe przedsięwzięcie realizowane w ramach finansowanego ze środków EFS Programu Absolwent, wprowadzanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w związku z projektem Kuźnia Kadr 7.

Przedsięwzięcie skierowane jest do absolwentów polskich uczelni ze wszystkich grup wiekowych. To wydarzenie o charakterze edukacyjno–integracyjnym umożliwiające m. in. zdobycie praktycznej wiedzy, odświeżenie starych lub nawiązanie nowych kontaktów, poznanie oferty uczelni dla różnych grup docelowych.

 

Uczestnicy wraz ze swymi rodzinami będą mogli wziąć udział w pięciu blokach warsztatowych podejmujących tematykę z obszaru ekonomii, zarządzania, rozwoju osobistego czy różnic kulturowych. Odbędą się również zajęcia sportowe, w tym turniej brydża sportowego, szkółka rękodzieła oraz warsztaty kulinarne oczywiście połączone z degustacją.

 

Impreza, wzorowana na uznanych amerykańskich odpowiednikach, w udany sposób łączy wątki naukowe, edukacyjne i rozrywkowe. Na dwa dni kampus stanie się domem, który uczy i bawi absolwentów i ich rodziny. Wstęp, po uprzedniej rejestracji, jest oczywiście bezpłatny.

 

Rejestracja oraz program imprezy dostępny jest na stronie:

www.weekendabsolwenta.ue.wroc.pl