Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Weź udział w ankiecie na temat mediów studenckich!

Badanie motywów, zakresu i uwarunkowań zaangażowania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w działalność mediów studenckich.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, anonimowym badaniu ankietowym, adresowanym do tych studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy w jakimkolwiek zakresie zaangażowani są w działalność mediów studenckich.

Na potrzeby niniejszego badania przyjęto, iż do tej kategorii zaliczane będą wszystkie media, których przekaz w przeważającej części tworzony jest przez studentów, jak również te media, dla których – ze względu na wykorzystywane kanały dystrybucji i poruszaną problematykę – podstawową grupę odbiorców stanowią studenci.

Realizowane badanie ma m.in. pozwolić na ustalenie zakresu i celów współpracy respondentów z mediami studenckimi, zweryfikowanie jej oceny, zdiagnozowanie sposobu postrzegania rozpatrywanej grupy środków przekazu a także poznanie systemów motywacyjnych wykorzystywanych przez redakcje mediów studenckich.

Badanie stanowi element projektu naukowego „Media akademickie a procesy mediatyzacji”, realizowanego przez Katedrę Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Link do badania znajdziecie poniżej:

https://www.surveymonkey.com/r/9TLYJKN