Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Weż udział w konferencji Azja Południowo-Wschodnia u progu XXI wieku: szanse i wyzwania.

Dalekowschodnie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić na pierwszą edycję konferencji studencko- doktoranckiej organizowanej przez Sekcję Azji Południowo-Wschodniej pt. Azja Południowo-Wschodnia u progu XXI wieku: szanse i wyzwania. Wydarzenie odbędzie się w dnia 7 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej przy ul. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Konferencja jest jedną z pierwszych dużych krakowskich inicjatyw, której celem jest poszerzenie horyzontów i wiedzy na temat regionu. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski: studenci, doktoranci, członkowie kół naukowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytutów badawczych. W tym roku na konferencji wyniki swoich badań przedstawi ok. 20 osób.

Głównym celem konferencji jest naukowe ujęcie procesów zachodzących we współczesnej, dynamicznie modernizującej się Azji Południowo-Wschodniej, ukazanie szans i wyzwań stojących przed państwami regionu oraz próba odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku zmierzają zmiany w tej części Dalekiego Wschodu? W ramach odpowiedzi na to pytanie utworzyliśmy trzy bloki tematyczne związane z szeroko rozumianą polityką, ekonomią i kulturą.


Serdecznie zapraszamy!