Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Who is who – angielskie nazwy stanowisk

Czytając ogłoszenia coraz częściej spotykamy się z angielskimi nazwami stanowisk. Sprawdźcie, co one znaczą?

Chief Executive Officer – Prezes
General Director – Dyrektor Generalny
 
Pion sprzedaży
Area Sales Manager – kierownik obszaru sprzedaży
National Sales Manager – krajowy dyrektor sprzedaży na poziomie zarządu
Regional/District/Field Sales Manager – regionalny dyrektor sprzedaży
Sales Engineer – przedstawiciel handlowy branży technicznej/inżynier sprzedaży
Sales Representative – przedstawiciel handlowy
 
Pion marketingu
Marketing Director – dyrektor ds. marketingu na poziomie zarządu
Marketing Manager – kierownik działu marketingu
Art Director – kierownik/dyrektor artystyczny
Product Manager – specjalista odpowiedzialny za marketing produktu lub grupy produktów
Marketing Assistant – pracownik działu marketingu
 
Pion finansowy
Accountant – księgowy
Chief Accountant – główny księgowy
Finance Director – dyrektor finansowy na poziomie zarządu
Finance and Administration Manager – kierownik działu finansowo-administracyjnego w oddziale
Tax Specialist – specjalista ds. podatkowych
 
Pion personalny
Human Resource Director – dyrektor personalny na poziomie zarządu
Human Resource Manager – kierownik działu kadr
Human Resource Specialist – specjalista ds. personalnych
Training Specialist – specjalista ds. szkoleń
Salary Specialist – specjalista ds. wynagrodzeń
 
Pion informatyczny
Data Base Administrator – administrator baz danych
IT Consultant – informatyk-konsultant
Network Administrator – administrator sieci
System Administrator – administrator systemu
Technical Support – serwisant sprzętu komputerowego
 
Źródło słownika: Gratka.pl