Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Who is who – angielskie nazwy stanowisk

Czytając ogłoszenia o pracy, coraz częściej natykamy się na (a raczej potykamy się o) angielskie nazwy stanowisk. IT Consultant, HR Director, PR Specialist – hasła znane z widzenia i słyszenia, ale… co one właściwie znaczą?

Nie trzeba być znawcą rynku dóbr szybko zbywalnych czy analitykiem rynku budowlanego, żeby zauważyć, że na polskim rynku pojawiło się mnóstwo firm mających główną siedzibę za granicą, a oddziały w wielu różnych krajach. Działalność na tak dużą skalę wymaga ujednolicenia standardów oraz – w miarę możliwości – znalezienia wspólnego języka dla wszystkich filii przedsiębiorstwa. A że łaciną współczesnego świata jest angielski, właśnie w tym języku wypracowuje się płaszczyznę porozumienia, w tym nazwy zawodów. Umieszczone w ogłoszeniach o pracę mogą skutecznie utrudnić nam szukanie zatrudnienia. Mogą, ale nie muszą. Wystarczy się przez nie przegryźć i nauczyć się poruszać w gąszczu obco brzmiących terminów.
 
Zagadka
Szukamy pracy. Otwieramy gazetę albo wybieramy stronę internetową. Czytamy ofertę dnia: Firma X zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji dla administracji państwowej poszukuje do pracy w mieście Y kandydata na stanowisko Key Account Manager. Nazwa stanowiska budzi niepokój, ale… Kandydat odpowiedzialny będzie za przygotowywanie ofert handlowych i opiekę posprzedażną… i inne sprawy. Wymagania m.in. wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne… tych punktów jest jeszcze więcej niż obowiązków. Oferujemy m.in. atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Brzmi zachęcająco, ale… właściwie kogo poszukuje firma X?
 
Co autor ma na myśli
Angielskie nazwy stanowisk pracy przyszły z Zachodu. – Kiedy pojawiły się firmy zagraniczne, które odtwarzały u nas własną strukturę stanowisk i własną nomenklaturę, pojawiły się też nowe zakresy obowiązków – tłumaczy Agnieszka Kazimierak, psycholog zajmująca się doradztwem personalnym. – Niektóre stanowiska nie mają odpowiednika w języku polskim i po prostu lepiej brzmią po angielsku. Anglojęzyczne nazwy stanowisk umieszczone w ogłoszeniu o pracę z punktu widzenia pracodawców mają konkretne uzasadnienie i określoną funkcję. Przede wszystkim służą promocji wizerunku danej firmy: obco brzmiące terminy kojarzą się z takimi wartościami, jak silna pozycja, profesjonalizm czy standardy etyczne. – Nazwy angielskie w mniemaniu działów HR nadają firmie i samemu stanowisku prestiżu – komentuje Łukasz Sobkowiak z dk Career On-Line SA – a tak naprawdę o tym decyduje marka i polityka personalna obowiązująca w firmie. W wielu przypadkach nie bez znaczenia jest podkreślenie zagranicznej genezy oraz wskazanie międzynarodowego charakteru organizacji przedsiębiorstwa. W ten sposób, kojarząc dany zawód z prestiżem i nobilitacją, pracodawcy tworzą pozytywny stosunek potencjalnego pracobiorcy.
 
Język giętki
Zjawisko przeszczepiania angielskich nazw stanowisk na polski rynek pracy jest zjawiskiem bardzo znaczącym nie tylko dla pracodawców i pracobiorców, lecz także dla językoznawców.
– Są określenia, na przykład Public Relations, które można, a nawet warto pozostawić w postaci oryginalnej – komentuje Dorota Kopczyńska z Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego. – Wiele jednak można i trzeba zastąpić odpowiednimi wyrażeniami zrozumiałymi dla użytkownika języka polskiego. Nie znajduje uzasadnienia posługiwanie się w ofertach pracy takimi określeniami, jak promotion coordinator, marketing manager czy product manager, można bowiem łatwo przetłumaczyć na koordynator ds. promocji, kierownik ds. marketingu czy kierownik ds. produktu. Niektóre stanowiska w języku angielskim nie mają polskich odpowiedników ze względu ma zakres obowiązków, na przykład Media Buyer.
Co ciekawe, o ile angielskie nazwy stanowisk są coraz powszechniejsze, o tyle angielskie terminy określające negatywne zjawiska na rynku pracy są na swój sposób cenzurowane, dlatego na przykład ten, który kradnie pracowników konkurencji, po angielsku nazywany headhunter, po polsku nazywa się poławiaczem pereł.
 
Karczowanie drogi
Za przewodnik w gąszczu angielskich nazw stanowisk mogą posłużyć nam angielsko-polskie słowniki oraz opisy nazw stanowisk, znajdujące się w takich portalach jak Gratka.pl, Jobpilot.pl czy Pracuj.pl. Tam też możemy przeczytać – na przykład – że największe zapotrzebowanie jest na menedżerów, czyli po prostu kierowników. Manager może zarządzać całą firmą, pojedynczym działem lub projektem; w wielu przypadkach uzupełniający człon nazwy dookreśla, czym się dany kierownik zajmuje, jak w przypadku Human Resources Project Manager, który jest odpowiedzialny na planowanie zasobów personalnych firmy.
Poradniki internetowe podpowiadają także, jak poradzić sobie z prawdziwą zmorą w angielskich nazwach stanowisk – ze skrótowcami. HR czy nawet IT są stosunkowo powszechne i oznaczają, odpowiednio, Human Resources oraz Information Technology. Jednak im wyższe stanowisko, tym częściej występują skróty. I tak CEO to Chief Executive Officer, czyli odpowiednik polskiego prezesa, CRM to Customer Relationships Manager, czyli menedżer ds. zarządzania relacjami z klientem, natomiast CIO to Chief Information Officer, czyli dyrektor ds. Informatyki.
 
– Na początku ludzie nie wiedzieli, że ogłoszenie w gazecie jest skierowane właśnie do nich, bo nie rozumieli nazwy stanowiska – tłumaczy Agnieszka Kazimierak. – Teraz jest już lepiej, ale i tak dobrym pomysłem jest stosowanie nazewnictwa polskiego łącznie lub wymiennie z angielskim. Kogo zatem poszukuje firma X? Specjalisty ds. kluczowych klientów. Do jego obowiązków należy m.in. sprzedaż usług oferowanych przez firmę, udział w planowaniu i realizacji działań promocyjnych i PR oraz odpowiedzialność za materiały informacyjne firmy. Pracodawca od osoby starającej się o pracę na tym stanowisku wymaga m.in. komunikatywności, zaangażowania oraz bardzo dobrej znajomości języka obcego, doświadczenia. – Ogłoszenie ma przyciągać, a stanowisko specjalista sprzedaży ds. kluczowych klientów nie jest medialne – tłumaczy Łukasz Sobkowiak z dk Career On-Lin SA. – Dużo lepiej brzmi Key Account Manager.
Teraz już wszystko jasne.
 
 
Pisownia nazw stanowisk
Nazwy stanowisk, funkcji, tytułów piszemy z reguły małą literą, nawet gdy chodzi o ministra, premiera czy nawet prezydenta. Jednak w formach grzecznościowych kierowanych do tych osób – na przykład w adresach wysyłanych do nich pism – użyjemy oczywiście wielkich liter.
Również wielkimi literami zapiszemy te słowa w pełnej nazwie własnej jednoosobowego stanowiska lub urzędu. I tak Jan Kowalski na swojej wizytówce podpisze się: specjalista ds. marketingu, ale na drzwiach gabinetu wywiesi kartkę: Jan Kowalski / Specjalista ds. Marketingu. Natomiast angielskie nazwy stanowisk zapisujemy wielką literą.
 
Słownik w przykładach
Chief Executive Officer – Prezes
General Director – Dyrektor Generalny
 
Pion sprzedaży
Area Sales Manager – kierownik obszaru sprzedaży
National Sales Manager – krajowy dyrektor sprzedaży na poziomie zarządu
Regional/District/Field Sales Manager – regionalny dyrektor sprzedaży
Sales Engineer – przedstawiciel handlowy branży technicznej/inżynier sprzedaży
Sales Representative – przedstawiciel handlowy
 
Pion marketingu
Marketing Director – dyrektor ds. marketingu na poziomie zarządu
Marketing Manager – kierownik działu marketingu
Art Director – kierownik/dyrektor artystyczny
Product Manager – specjalista odpowiedzialny za marketing produktu lub grupy produktów
Marketing Assistant – pracownik działu marketingu
 
Pion finansowy
Accountant – księgowy
Chief Accountant – główny księgowy
Finance Director – dyrektor finansowy na poziomie zarządu
Finance and Administration Manager – kierownik działu finansowo-administracyjnego w oddziale
Tax Specialist – specjalista ds. podatkowych
 
Pion personalny
Human Resource Director – dyrektor personalny na poziomie zarządu
Human Resource Manager – kierownik działu kadr
Human Resource Specialist – specjalista ds. personalnych
Training Specialist – specjalista ds. szkoleń
Salary Specialist – specjalista ds. wynagrodzeń
 
Pion informatyczny
Data Base Administrator – administrator baz danych
IT Consultant – informatyk-konsultant
Network Administrator – administrator sieci
System Administrator – administrator systemu
Technical Support – serwisant sprzętu komputerowego
 
Źródło słownika: Gratka.pl