Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki

Na rynku wydawniczym ukazał się długo oczekiwany "Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki" z serii PONS, przygotowany przez Wydawnictwo LektorKlett. Słownik został opracowany przez zespół specjalistów leksykografów z Polski i Niemiec i zawiera ponad 340 000 jednostek leksykalnych.

Szczególną uwagę zwrócono na aktualność słownictwa tak ogólnego, jak i fachowego: z dziedziny prawa, polityki, ekonomii, informatyki i techniki

Słownik zawiera także hasła z języka młodzieżowego i mowy potocznej, co jest nietypowe w tego typu publikacjach. Kibiców ucieszy zapewne minileksykon wyrażeń piłkarskich zawarty w suplemencie do słownika, a młodych użytkowników – unikalny zestaw barwnych wyrażeń ze współczesnego języka młodzieżowego.

W końcowej części Słownika znajduje się dodatek gramatyczny (zawiera on m.in.: listę najważniejszych czasowników nieregularnych, liczebniki, miary i wagi, skrótowce, false friends), a także wzory korespondencji.

Słownik został stworzony z myślą o szerokim gronie odbiorców: absolwentach filologii germańskiej, tłumaczach i  osobach wykorzystujących język w kontaktach zawodowych, a także uczących się języka. Będzie odpowiadał oczekiwaniom współczesnego odbiorcy na każdym poziomie językowym.

Cena -149 zł.

Informacje dotyczące Wielkiego słownika na bieżąco można śledzić na stronach: www.wsn.pons.pl lub  www.wielkislownikniemiecki.pons.pl