Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

William B. Irvine „O pragnieniach ludzkich. Dlaczego chcemy tego, czego chcemy”

Pierwsza książka z serii „Reflektor” pokazuje, jak działają pragnienia, dlaczego się pojawiają i jak nas kształtują. Poprzez analizę różnych wyznań religijnych, różnych filozofii, autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak zapanować nad pragnieniami, jak je ukierunkowywać, aby nie niszczyły naszego życia, tylko je budowały.

Książka otwiera nową serię „Reflektor”, przedstawiającą poglądy przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy o kondycji człowieka we współczesnym, globalnym świecie.
 
„Większość ludzi spędza życie w pogoni za światowym sukcesem – sławą, bogactwem i tym wszystkim, co się z nimi wiąże. Wyobrażają oni sobie, że osiągnąwszy ten sukces, osiągną także satysfakcję – będą w końcu czuli się zadowoleni ze swoich osiągnięć, stosunków, majątku i, co najważniejsze, z życia. A wraz z tym zadowoleniem – myślą oni – pojawi się trwałe szczęście. Nie zdają sobie tylko sprawy, że całkowicie możliwe jest zadowolenie bez pogoni za światowym sukcesem, a tym bardziej bez osiągnięcia go. I rzeczywiście, goniąc za sukcesem, ludzie na ogół pomniejszają swoje szanse na osiągnięcie osobistego zadowolenia z życia.
Celem, jaki postawiłem sobie w dociekaniach nad pragnieniami ludzkimi, było zbadanie ich od podszewki – po to, by zrozumieć, jak i po co powstają, jaki wpływ wywierają na nasze życie i co możemy zrobić, by nad nimi zapanować. W dążeniu do tego celu zbadałem, co na temat pragnień mówili buddyści, taoiści, hinduiści, amisze, szakerzy i święci katoliccy, a także co mówili o nich starożytni Grecy, Rzymianie i współcześni filozofowie europejscy. Moje badania nad pragnieniami były nie tylko wielokulturowe, lecz także wielodyscyplinarne. Po przestudiowaniu pism filozofów i myślicieli religijnych zapoznałem się z badaniami naukowymi prowadzonymi nad tym, jak i dlaczego kształtują się w nas pragnienia takie, jakie się w nas kształtują”.
 
z Wprowadzenia
 
prof. William B. Irvine jest filozofem z Wright State University w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się etyką stosowaną, m.in. w przedsiębiorczości, zagadnieniami wolnej woli oraz logiką indukcyjną i symboliczną