Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wizyta studyjna mediów akademickich – „Nauka, Gospodarka, Media”

W dniach 18-19 czerwca w Warszawie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli mediów studenckich na zaproszenie Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Wydarzenie było jednocześnie inauguracją drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Aktywny Student” realizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach działań Programu „Bankowcy dla Edukacji – zainicjowanego przez Związek Banków Polskich. Projekt „Aktywny Student” jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem dwudniowej wizyty było bliższe spojrzenie na zagadnienia związane ze światem finansów i bankowości, nauki i dziennikarstwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mediów uczelnianych z największych ośrodków akademickich w Polsce w tym z m.in. Warszawy, Poznania, Katowic czy Lublina.

Wydarzenie zainaugurowało spotkanie z wybitnym językoznawcą prof. Jerzym Bralczykiem

Wydarzenie zainaugurowało spotkanie „Język nauki i język potoczny. Jak je połączyć?” z udziałem Wiceprzewodniczącego Rady Języka Polskiego – prof. Jerzego Bralczyka. Następnie, w towarzystwie Członka Zarządu LifeTube Polska – Kamila Bolka dyskutowano o roli mediów społecznościowych, w tym platformy YouTube w dobie nowoczesnego dziennikarstwa. Nie zabrakło także wątków studenckich, które przybliżył Przewodniczący Parlamentu Studentów RP – Dominik Leżański. Pierwszy dzień wizyty zakończyła prezentacja pt. Płatności bezgotówkowe w oczekiwaniach wobec miejsca zamieszkania”, którą przedstawił Kierownik Zespołu Komunikacji w firmie eService – Witold Siekierzyński.

W czasie wizyty studyjnej dyskutowano m.in. o rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce

Drugiego dnia wizyty, młodzi dziennikarze przenieśli się do Klubu Bankowca, gdzie powitał ich Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz, który wygłosił wystąpienie pt. „Gospodarka przyszłości – bankowość w służbie rozwoju technologicznego kraju”. O znaczeniu relacji w środowisku akademickim i unikalnej roli mediów studenckich w strukturze uczelni mówił Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Tomasz Szapiro. W temacie jakości kształcenia na polskich uczelniach i programów studiów, głos zabrał Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. Krzysztof Diks.

Drugi dzień spotkania otworzył Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz

Kolejnym poruszanym wątkiem była kwestia badań naukowych i możliwości pozyskiwania grantów, którą przybliżył Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Kamil Melcer. Podsumowaniem wizyty było spotkanie z dziennikarzem Programu III Polskiego Radia – Patrycjuszem Wyżgą, który zmierzył się razem z uczestnikami z zagadnieniem „Dziennikarstwa ekonomicznego w dobie infotainment”

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mediów uczelnianych z największych ośrodków akademickich w Polsce w tym z m.in. Warszawy, Poznania, Katowic czy Lublina.

Wizyta studyjna stanowiąca pierwszy element drugiej edycji kampanii „Aktywny Studenta”, była również dobrą okazja do przedstawienia najważniejszych założeń projektu, który wróci na polskie uczelnie wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020. Jak przekonują organizatorzy z Warszawskiego Instytutu Bankowości w drugiej edycji AS-a na studentów czekają m.in.

  • konkurs grantowy dla mediów studenckich,
  • wyniki ankiety „Jak to jest być Aktywnym Studentem?”
  •  spotkania szkoleniowe ze studentami I roku,

ale także kolejne wydanie biuletynu „Aktywny Student”, specjalne odcinki audycji radiowej „3 grosze o ekonomii” przygotowywanej przez Akademickie Radio Kampus, teksty poradnikowe i wiele innych. Finał kampanii zaplanowano przy okazji jubileuszowej V Krajowej Konferencji OFMA.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie: www.ofma.info.pl/as