Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł”

W dniach 5-6 maja br. odbędą się warsztaty organizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Program jest przeznaczony dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zajęcia trwają 2 dni. Program warsztatu obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe.
Tematyka:
· bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych
· analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia
· rodzaje działalności gospodarczej
· formalności, których należy dopełnić aby zarejestrować firmę
· instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Udział w zajęciach pozwala na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać pracując na własny rachunek.

Na zajęcia można zapisywać się osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac Na Stawach 1, pok. 120, telefonicznie (012) 4240738
lub drogą elektroniczną: centrum@wup-krakow.pl

Wstęp wolny.