Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zapraszamy na kursy języka włoskiego!

Chcesz poznać kulturę Włoch i nauczyć się języka włoskiego?

Najpewniej u źródła; Włoski Instytut Kultury to oficjalna włoska instytucja państwowa, mająca na celu promowanie i popularyzowanie języka i kultury włoskiej w Polsce.

Włoski Instytut Kultury w Krakowie oferuje zainteresowanym osobom:
– kursy języka włoskiego prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów;
– doroczną sesję egzaminu CELI – w celu zdobycia certyfikatu znajomości języka włoskiego jako języka obcego;
– bogate zbiory Biblioteki (książki, słowniki, encyklopedie i czasopisma);
– informacje w zakresie działalności kulturalnej we Włoszech;
– szeroki wachlarz inicjatyw kulturalnych na przestrzeni całego roku.

Informacje

Stopień
Wszystkie stopnie zaawansowania, kursy w soboty, przygotowawcze do egzaminu CELI 3, 4, włoski w biznesie, włoski dla dzieci, lekcje indywidualne.

Zapisy online:
25.09-12.10 2017
on-line: http://zapisy-iic.pl

Test kwalifikacyjny:
1-12.10 2017 od 16:00 do 19:00

Początek kursów:
7.10.2017

Cena:
Kurs zwykły – 30 godzin – 600 złotych
Kurs intensywny – 60 godzin – 1200 złotych
Przewidziane zniżki.

W cenie:
konwersacje bezpłatne dla kursantów na wszystkich poziomach, biblioteka, środowe projekcje filmowe.
Lektorzy:
wykładowcy UJ i UP oraz włoscy.

Miejsce:

Siedziba Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie
ul. Grodzka 49 Kraków
tel. 12 421 89 43

www.iicracovia.esteri.it

Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje w Polsce liczne koncerty we współpracy z włoskimi władzami.  Włoski Instytut Kultury w Krakowie aktywnie promuje kulturę Włoch poprzez organizowanie wydarzeń, sprzyjających wymianie poglądów, promocję sztuki, kultury i nauki.