Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wmiksuj się w Fundusze Europejskie

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizują projekt „Wmiksuj się w Fundusze Europejskie”.

Polska staje przed ogromną szansą. Łączna kwota dostępnych na lata 2007-2013 funduszy wraz z Funduszem Rolnictwa i Rybołówstwa to 86,1 mld euro, zaś w samym Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Polska otrzyma blisko 11,4 mld euro. PO KL ma na celu wsparcie przede wszystkim ludzi młodych (do 25 roku życia) oraz osób bezrobotnych, kobiet po urlopie macierzyńskim, ludzi po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz osoby z obszarów wiejskich oraz przedsiębiorców w dążeniu do podnoszeniu kwalifikacji i poprawienia ich sytuacji na rynku pracy. Wspiera również osoby w rozpoczęciu ich własnej działalności gospodarczej. Pomoc udzielana jest w formie dotacji, której równowartość może wynieść nawet do 40 000 złotych. Dodatkowo w ramach działania 6.2 PO KL można skorzystać z doradztwa oraz szkoleń z zakresu wiedzy dotyczącej zakładania i prowadzenia własnego biznesu.
 
Głównym celem kampanii promującej środki unijne: „Wmiksuj się w Fundusze Europejskie” jest zwiększenie świadomości młodzieży w sferze pozyskiwania środków z Unii. Wiele osób wie, że pieniądze z UE są szansą dla naszego kraju na rozwój. Niewiele jednak młodych osób wie, że to oni mogą sięgnąć po te środki. W ramach kampanii prowadzone są bezpłatne spotkania informacyjne. Działają także Punkty Informacyjne przy 20 AIP w kraju. Młodzi ludzie mogą uzyskać informacje o środkach unijnych pod numerem gg 10700728, za pomocą skyp’a: europejskie.fundusze oraz pod adresem mailowym fundusze.europejskie@inkubatory.pl. Dostępna jest również infolinia pod nr 022-745-19-11, gdzie eksperci z Centrum Obsługi Projektów Europejskich udzielają wszelkich informacji dotyczących funduszy unijnych. Centrum Obsługi Projektów Europejskich działa w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, których mecenasem jest Euro Bank SA. Projekt Wmiksuj się w Fundusze Europejskie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.