Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wolontariat czyli zrób coś dla siebie i dla innych

Wolontariat to coraz częstsza forma spędzania wakacji przez studentów na całym świecie. W te wakacje, choćby w związku z prezydencją Polski w UE, ofert pozwalających na uzupełnienie swojego CV w interesujące doświadczenie nie zabraknie. Warto zatem przyjrzeć się bliżej możliwościom, jakie otwierają się przed nami w ten wakacyjny czas.

Wolontariat to niewątpliwie jeden z podstawowych sposobów na zwiększenie swojej atrakcyjności zawodowej u potencjalnego pracodawcy. Ostatecznie celem pracodawcy jest próba odpowiedzi na pytanie, „jakim człowiekiem jest dany kandydat?” W odniesieniu do wolontariuszy można odnotować przypisywanie im takich cech jak: aktywny, prospołeczny, zmotywowany, chcący się rozwijać i pracować, potrafiący współpracować w grupie i wiele innych. Jak pokazują badania pracodawców i analizy ofert pracy przeprowadzone przez WSNHiD w 2007 r., większość wymienionych powyżej cech jest jednocześnie bardzo pożądana w odniesieniu do potencjalnych pracowników. W listopadzie 2010 r. Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło kolejną edycję badania, dotyczącego zaangażowania społecznego Polaków. Pokazało ono, że po kilkuletnim kryzysie powoli odradza się zainteresowanie wolontariatem w Polsce – najczęściej w wolontariat angażują się osoby z wyższym wykształceniem oraz uczniowie i studenci. Ponadprzeciętna aktywność widoczna jest wśród osób najmłodszych (22% wolontariuszy w grupie osób poniżej 25 lat) oraz uczniów i studentów (29%).

 

Gdzie szukać okazji

 

Mało osób wie, że rok 2011, decyzją Rady Unii Europejskiej, ogłoszono Europejskim Rokiem Wolontariatu. Organizacją Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce zajmuje się Departament Pożytku Publicznego MPiPS, we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi i odpowiedzialnymi resortami. W związku z tym okazji do wykorzystania swoich umiejętności z pożytkiem dla innych nie zabraknie. W Internecie znaleźć można wiele stron poświęconych wolontariatowi – jedną z większych baz posiada serwis wolontariat.ngo.pl, przeznaczony dla organizacji, korzystających z pomocy wolontariuszy i dla osób, które chcą zostać wolontariuszami. Cennym źródłem informacji o instytucjach poszukujących wolontariuszy mogą być także organizacje studenckie. Przykłady? Studencki wolontariat „Aktywni” przy SGGW. – Powstaliśmy w październiku 2004 r. z inicjatywy

kilku student SGGW. Za główne zadanie stawiamy sobie szerzenie zasad, jakimi kieruje się społeczeństwo obywatelskie poprzez rozbudowany wolontariat – czytamy na stronie poświęconej tej inicjatywie. Inne przykłady to VOLONTARIO – Wydziałowe Centrum Wolontariatu działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2005 r., a także Studenckie Biuro Wolontariatu APS, współpracujące z różnego rodzaju organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. To jedynie kilka z wielu inicjatyw studenckich pracujących pod patronatem uczelni – warto sprawdzić, czy na naszej Alma Mater nie ma możliwości działalności wolontaryjnej.

 

Sportowo i dla innych

 

Jedną z możliwości działań wolontariackich jest wolontariat sportowy. – Wolontariat sportowy daje całe spektrum możliwości, jeżeli chodzi o funkcje, jakie można pełnić. Są to zarówno prace fizyczne typu podawanie kubeczków albo zamiatanie parkietu, jak również pomoc w biurach prasowych, pomoc organizatorom, opieka nad zawodnikami jako ich attaché i wiele innych – zauważa Katarzyna Barczyńska, wolontariuszka i współpracownica Fundacji Wolontariusze dla Sportu. Dla kogo odpowiedni będzie taki wolontariat? – Nie ma uniwersalnych warunków, które powinien spełniać każdy wolontariusz. Przy niektórych funkcjach wskazana jest jednak umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych czy znajomość języków obcych. Każda z organizacji poszukując wolontariuszy ma swoje indywidualne wymagania. Czasem obowiązkowy jest kurs pierwszej pomocy lub opiekuna kolonijnego, a czasem wystarczy uśmiech na twarzy – dodaje Katarzyna Barczyńska. Wiele możliwości stwarza także wolontariat w organizacjach zajmujących się pomaganiem innym ludziom. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Warto wiedzieć, iż właśnie trwają przygotowania do kolejnej kampanii, co przejawia się m.in. w akcji poszukiwania Liderów Szlachetnej Paczki. Są to osoby, które organizują mądrą pomoc w swojej okolicy – rekrutują wolontariuszy, współpracując z instytucjami pozyskują adresy rodzin w potrzebie, nadzorują kontakty z darczyńcami i rodzinami. Obecnie w ramach przygotowań trwa nabór na te stanowiska – wszyscy chętni mogą rejestrować się za pomocą strony internetowej stowarzyszenia.

 

Za granicą

 

Wolontariusze mogą świadczyć usługi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obowiązują ich przepisy ustanowione prze państwo polskie, ale również ratyfikowane

w tym zakresie umowy międzynarodowe. Zasady korzystania z usług wolontariuszy stosuje się także w przypadku wolontariuszy zagranicznych i cudzoziemców mieszkających legalnie w Polsce. Informacji na temat wolontariatu na całym świecie dostarcza międzynarodowy projekt Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego, kierowany przez organizację CIVICUS (www.civicus.org). Ciekawą opcją jest Wolontariat Europejski w ramach Programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”, który umożliwia pracę w organizacjach różnego typu: od tych zajmujących się wolontariatem socjalnym (praca z dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi) po wolontariat ekologiczny, w instytucjach związanych z kulturą czy sportem. O wymaganiach względem wolontariuszy tak opowiada Agnieszka Bielska, koordynatorka Wolontariatu Europejskiego: – Wolontariat Europejski jest dostępny dla wszystkich młodych ludzi w wieku 18-30 lat, posiadających motywację do pracy w zagranicznej organizacji pozarządowej. Teoretycznie nie ma żadnych innych wymagań, jednakże organizacja goszcząca wolontariusza może wymagać, żeby kandydat interesował się daną tematyką lub miał już jakieś doświadczenie np. w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Warto dawać

 

Warto w tym miejscu wspomnieć o motywacji, która jest jedną z podstawowych cech, jakie powinny charakteryzować wolontariusza. – Wolontariusz jedzie, aby wspomóc organizację swoją pracą i zaangażowaniem. Jeżeli zapomni o tym najważniejszym aspekcie, nie powinien wyjeżdżać na Wolontariat Europejski. Dlatego tak ważna jest motywacja do wyjazdu, sprawdzana przez organizacje wysyłające – zauważa Agnieszka Bielska, i trudno nie odnieść tych słów do każdej innej pomocy świadczonej wolontaryjnie. Wyniki najnowszego badania Klon/Jawor dotyczącego wolontariatu w Polsce dają powody do ostrożnego optymizmu: po wyraźnym spadku zaangażowania, który zaobserwowaliśmy przed trzema laty, odsetek osób decydujących się na poświęcenie swojego czasu i pracy na rzecz organizacji społecznych i grup nieformalnych ponownie zaczął rosnąć. W listopadzie 16% Polaków zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku pracowało wolontaryjnie – oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe względem 2009 r. i o 5 punktów w porównaniu z 2008 r. Warto zatem przyczynić się do propagowania tej szczytnej idei, jednocześnie zyskując cenne doświadczenia zarówno życiowe, jak i zawodowe. Dowodem niech będą słowa Katarzyny Barczyńskiej, która tak mówi o tym, co zyskała dzięki wolontariatowi: – Dzięki uczestnictwu w wolontariacie zdobywamy doświadczenie w zakresie pracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zarządzania czasem i zasobami ludzkimi. Organizatorzy często zapewniają swoim wolontariuszom różnego rodzaju szkolenia. Ponadto poznaje się nowych ludzi z różnych miejsc świata, i przeżywa niezapomniane przygody.