Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wpisowe dla kandydatów na studia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego określiło maksymalne stawki wpisowego na studia w 2007 roku. Na kierunki artystyczne należy zapłacić 50 zł, na te na których przewidziane są sprawdziany – 100 zł, na pozostałe 85 zł.

Władze uczelnianie tłumaczą, iż dość wysokie stawki wpisowego wiążą się z opłatami, jakie należy wydać na pensje dla osób w komisji, na papierowe wersje dokumentów oraz na wysłanie listów poleconych z wynikiem rekrutacji. Jednak współcześnie to komputer dokonuje rekrutacji, automatycznie podliczając punkty otrzymane z egzaminu maturalnego, omijając tym samym żmudne, praco- i czasochłonne sprawdzanie egzaminów wstępnych. Mimo skomputeryzowania systemu rekrutacyjnego stawki się nie zmniejszyły, a do tej pory nikt nie wziął na poważnie pod uwagę, iż kandydatom często trudno zdobyć taką sumę, aby spokojnie móc startować na kilka uczelni.