Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wsparcie w planowaniu kariery

Tym, co wyróżnia ludzi sukcesu, jest umiejętność jasnego precyzowania celów i planowania kariery zawodowej. Na początku tej drogi warto określić własne predyspozycje, pomoże nam to obrać właściwy kierunek. Następnie trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności dzięki studiom, szkoleniom i praktykom. Dobrze jest też na bieżąco obserwować zmieniające się trendy na rynku pracy. Jak widać, planowanie i rozwój kariery to zadanie złożone i wieloetapowe. O to, w jaki sposób uczelnie wspierają swoich studentów i absolwentów w tym procesie, zapytaliśmy rektorów renomowanych szkół wyższych w Polsce.

Uniwersytet Jagielloński

Wspieranie studentów i absolwentów w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej to bardzo ważne zadanie uniwersytetu, realizowane na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia oraz włączenie studentów do prowadzenia badań naukowych i przygotowanie dla nich szerokiej oferty kursów interdyscyplinarnych. Druga to współpraca z absolwentami uczelni oraz pracodawcami.

Od kilku lat nasze Biuro Karier prowadzi projekt mentoringowy. Absolwenci UJ pomagają młodszym kolegom, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem jako mentorzy. Studenci mają doskonałą okazję do tworzenia sieci kontaktów z profesjonalistami – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Uniwersytet współpracuje z wieloma pracodawcami. Jednym z efektów tej współpracy są szkolenia prowadzone przez przedstawicieli globalnych korporacji, średnich i mniejszych firm, a także instytucji oraz organizacji pozarządowych.

Ważnym wydarzeniem są organizowane dwa razy w roku targi pracy, w czasie których osoby studiujące, jak i te, które studia już ukończyły, mogą bezpośrednio spotkać się z pracodawcami. Skierowana do nich oferta obejmuje również skorzystanie z usług doradztwa zawodowego i coachingu kariery.

Działania mające na celu wsparcie w planowaniu i rozwoju kariery są ciągle modyfikowane i dostosowywane do potrzeb studentów i absolwentów. To istotny element Strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku.

Szkoła Główna Handlowa

W rankingu „Absolwenci na rynku pracy” z 2021 roku, organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła pierwsze miejsce, co oznacza, że nasi absolwenci na rynku pracy radzą sobie najlepiej w Polsce. Coroczne wyniki badania ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) pokazują, że absolwenci SGH szybko znajdują pracę i już na starcie mogą liczyć na wysokie zarobki.
Nasza oferta wsparcia jest bardzo szeroka:
od indywidualnych spotkań z uczelnianym doradcą kariery i przedstawicielami firm partnerskich uczelni, przez autorskie przedmioty współprowadzone przez kadrę dydaktyczną i praktyków biznesu, po inicjatywy organizowane przez pracodawców, w szczególności tych współpracujących z uczelnią w ramach Klubu Partnerów SGH.

Ponadto łączymy studentów z absolwentami w ramach Programu Mentoringowego SGH, współorganizujemy Studenckie Targi Pracy SGH i dajemy dostęp do międzynarodowych ofert poprzez EFMD Global Fairs by Highered. Jesteśmy obecnie w trakcie przygotowań do uruchomienia aplikacji Career Coach – wirtualnego doradcy kariery, w której pilotażu, jako jedyna uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej, braliśmy udział w 2021 roku.

Jako rektor Szkoły Głównej Handlowej jestem przekonany, że ta różnorodna i wciąż poszerzana oferta daje każdemu z zainteresowanych studentów i absolwentów możliwość uzyskania pożądanego wsparcia w rozwoju potencjału i wymarzonej kariery.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im Adama Mickiewicza wspiera zarówno studentów, jak i absolwentów w planowaniu i rozwoju kariery. Naszym nowatorskim pomysłem jest program BEST STUDENT. W jego ramach organizowany jest konkurs BESTStudentGRANT, skierowany do studentów pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Najlepsi maturzyści oraz laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych mogą ubiegać się o grant na realizację swoich pierwszych
projektów badawczych.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonuje także Biuro Karier, które oferuje szkolenia, indywidualne konsultacje doradcze czy spotkania z pracodawcami. Szczególny nacisk kładzie na promowanie wczesnej aktywności zawodowej, nieustannej potrzeby rozwoju i wyposażenie studentów oraz absolwentów w tzw. kompetencje miękkie, które są wysoko cenione przez pracodawców. Biuro dysponuje aktualizowaną bazą ofert, gdzie studenci mogą znaleźć propozycje praktyk, staży oraz pracy. Dwa razy w roku Biuro Karier organizuje akademickie targi pracy: skierowaną
do wszystkich studentów „Akademię Rozwoju”
oraz „Karierę na językach”, dedykowaną studentom znającym języki obce.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Podstawowym zadaniem uczelni wyższych jest nie tylko kształcenie studentów, ale także pomoc w planowaniu i rozwoju ich karier zawodowych. Wiele jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na czele z Akademickim Centrum Kariery (ACK), aktywnie wspomaga studentów i absolwentów w tym zakresie. Wśród głównych działań, jakie podejmuje UEK, wspierając młodzież akademicką, znajdują się przede wszystkim: współpraca z firmami w celu organizacji programów stażowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich, przeprowadzanie i promowanie dni otwartych czy szkoleń (w różnych formach) oraz realizacja innych projektów i przedsięwzięć we współpracy z pracodawcami. Uczelnia angażuje się także w świadczenie usług indywidualnego doradztwa zawodowego, organizację targów pracy oraz dni rekrutacyjnych dla współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym korporacji. W ramach działalności Akademickiego Centrum Kariery przeprowadzane są również praktyki zagraniczne w programie
Erasmus+, z których korzystają zarówno studenci, jak i absolwenci. Warto wspomnieć również o istnieniu na Uniwersytecie licznych, prężnie działających kół naukowych, w których studenci wykazują się swoimi zdolnościami. Uniwersytet Ekonomiczny stale i aktywnie angażuje się w przekonywanie i zachęcanie studentów, że planowanie zawodowej przyszłości warto zacząć w trakcie kształcenia, wykonując praktyki obowiązkowe, ale i podejmując dodatkowe
działania.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z wielką uwagą wsłuchuje się w potrzeby studentów i absolwentów naszej uczelni, chcących zaplanować swoją karierę. Na naszym dedykowanym portalu www.bk.sggw.edu.pl codziennie publikujemy oferty pracy, praktyk i staży zawodowych. Zamieszczamy tam informacje o aktualnych projektach i programach rekrutacyjnych.

Na fanpage’u Biura Karier SGGW każdy zainteresowany znajdzie najnowsze informacje z rynku pracy, terminy dni otwartych i komunikaty o targach pracy organizowanych przez firmy rekrutacyjne. Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę o rynku pracy bez trudu wyszukają na nim porady zawodowe, zaproszenia na wykłady tematyczne i webinary.

Odwiedzając uczelniane Biuro Karier, zainteresowani mogą osobiście porozmawiać z doradcą zawodowym, który pomoże w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego, podpowie, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, i wskaże, które pozauczelniane instytucje i organizacje mogą pomóc w znalezieniu wymarzonego zajęcia.

Na podkreślenie zasługuje to, że duża grupa studentów SGGW rozpoczyna swoją pierwszą pracę jeszcze w trakcie trwania studiów.

Uniwersytet Wrocławski

Na Uniwersytecie Wrocławskim od końca 2021 roku działa Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej (CASiD). Jego częścią jest Biuro Karier, realizujące wiele projektów, które przybliżają studentom rynek pracy. Dzięki temu studenci poznają oczekiwania pracodawców i zmieniające się trendy.

Obecnie trwa 9. edycja programu mentoringowego, w którym doświadczeni pracodawcy i ludzie, którzy ukończyli uniwersytet kilkanaście lat temu, służą studentom wparciem i doradztwem, wskazując, co powinni zrobić, by dobrze wejść na rynek pracy. W każdej edycji z takiej pomocy korzysta kilkadziesiąt, a czasami i kilkaset osób.

Uniwersytet Wrocławski organizuje również wewnętrzne Targi Pracy i Praktyk „Kampus
Kariery”, w ramach których Biuro Karier zaprasza pracodawców z ofertami skrojonymi pod studentów UWr.

W ofercie CASiD znajdują się też szkolenia,
webinary, a także projekty szkoleniowe i edukacyjne realizowane przy aktywnym współudziale firm i partnerów zewnętrznych. Wsparcie w planowaniu kariery to również oferta spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym czy coachem, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych czy symulacja spotkań rekrutacyjnych. W letnim semestrze rusza przedmiot ponadprogramowy University Dragons’ Den, skierowany do studentów chcących zakładać start-upy i rozwijać własne biznesowe pomysły. Wykłady prowadzą m.in. twórcy start-upów i praktycy rynku, którzy z doświadczenia opowiadają, co zrobić, by z sukcesem zrealizować własny, innowacyjny pomysł.

Najnowszą inicjatywą Uniwersytetu Wrocławskiego są wykłady prowadzone przez „grube ryby” biznesu – bankowców, prezesów dużych firm, ludzi, którzy prowadzą wielkie przedsiębiorstwa.
Na 90 minut zamieniają się oni w nauczycieli akademickich i otwarcie opowiadają o blaskach i cieniach własnych karier i przedsiębiorstw.

Uniwersytet Łódzki

Wspieranie studentów w ich obecnej i przyszłej drodze zawodowej to jedno z ważnych założeń Strategii Rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego 2021–2030. Zgodnie z tym dokumentem chcemy m.in. zwiększyć liczbę międzynarodowych akredytacji branżowych kierunków studiów (w ostatnich dwóch latach Uniwersytet Łódzki pozyskał dwie nowe akredytacje tego typu), a swą działalność rozpoczęła Akademia Przedsiębiorczości (kurs dający wiedzę i inspirujący do zakładania własnej działalności gospodarczej). Na bieżąco analizujemy również losy naszych absolwentów – zarówno polskich, jak i zagranicznych.

W planowaniu kariery naszym studentom pomaga także uniwersyteckie Biuro Karier. Studenci mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie kompetencji miękkich czy praktycznych, tak bardzo poszukiwanych przez pracodawców. We współpracy z potencjalnymi pracodawcami Biuro Karier organizuje też kursy, szkolenia oraz spotkania z praktykami biznesu. Umożliwia również zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez udział w programie staży w wybranej przez studenta firmie (za które student otrzymuje atrakcyjne wynagrodzenie) oraz dzięki organizacji targów pracy i spotkań z topowymi pracodawcami z naszego regionu.

Jeśli student Uniwersytetu Łódzkiego szuka pomocy w znalezieniu pracy i możliwości rozwoju kariery, na pewno je u nas znajdzie.