Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wszyscy jesteśmy „na ty”

 

Rozmowa z Olgą Strukowską-Kozień, team leaderką w firmie STATE STREET Bank Polska.

 

Jak wyglądała Pani ścieżka kariery w STATE STREET?

Pracę rozpoczęłam blisko 6 lat temu w zespole Money Markets jako ksiegowy ds. funduszy, gdzie nauczyłam się podstaw księgowości. Od samego początku uczestniczyłam w różnych szkoleniach, które związane były nie tylko z wykonywaną wówczas pracą. Zaangażowałam się w Employer Branding Committee, którym obecnie mam przyjemność kierować. Po dwóch latach przeniosłam się do zespołu obsługującego fundusze holenderskich klientów, gdzie dzięki nabytej dodatkowej wiedzy dostałam awans na starszego księgowego ds. funduszy. Od prawie dwóch lat jestem w tym samym zespole kierownikiem ds. funduszy – Team Leaderem.
 
Firma to zespół. Jedni w grupie aklimatyzują się szybciej, inni wolniej. Co robi się w STATE STREET, by adaptacja nowych przebiegała szybciej i bez kolizji?

Wszystko zaczyna się od szkoleń, najpierw w grupie złożonej z nowych pracowników, następnie przez trzy miesiące pracownik uczestniczy w treningach w ramach programu wdrożeniowego, zaznajamiających z kulturą organizacyjną, strukturą oraz wszystkim tym, co ułatwi mu funkcjonowanie w środowisku pracy STATE STREET. Firma upewnia się, że przekazano nowemu pracownikowi wszystkie informacje na temat możliwości, oczekiwań czy korzyści pozapłacowych. Od pierwszego dnia ma on swojego „buddiego” – opiekuna, który wdraża nowego pracownika w obowiązki. Bardzo ważne, aby atmosfera w zespole była oparta na szacunku, poczuciu obowiązku oraz wzajemnym wspieraniu się. No i trudno o zintegrowany zespół bez poprawnej, jasnej komunikacji. Zespół, który czuje się poinformowany i „wysłuchany”, sprawniej funkcjonuje. A w takim zespole dużo łatwiej się zaaklimatyzować.

Nowo zatrudnione osoby często wnoszą świeże spojrzenie – czy w STATE STREET mogą liczyć na realizację swoich pomysłów? Jak wyglądają w Waszej firmie relacje między nowymi pracownikami a doświadczoną kadrą?

Jedną z ważnych cech naszej kultury organizacyjnej jest to, że niezależnie od pozycji czy stażu pracy ludzie odnoszą się do siebie z szacunkiem. Osobiście nie odczuwam bariery pomiędzy mną a osobami, które znajdują się wyżej w hierarchii. Na pewno pomaga to, że wszyscy jesteśmy „na ty”. Nowi pracownicy mają wiele możliwości dzielenia się swoimi spostrzeżeniami czy pomysłami, zgodnie z polityką „Speak up, listen up” każdy może zgłaszać, co jego zdaniem mogłoby funkcjonować lepiej..

Jakie narzędzia i programy rozwojowe są do dyspozycji pracowników STATE STREET?
 
Oprócz dużej liczby dodatkowych szkoleń z umiejętności technicznych i miękkich, mamy programy przeznaczone dla początkowych stanowisk. osoby pretendujące do objęcia stanowiska kierowniczego uczestniczą w dedykowanym im programie First Time Manager. Ważne, że ścieżka kariery może prowadzić w kierunku zarządzania zespołem lub w kierunku technicznym, jest to odpowiedź na różne preferencje i predyspozycje. Osoby, które już są na pozycji kierownika zespołu mają do dyspozycji kolejny program, tzw. The Managers Journey, który pozwala na rozwinięcie umiejętności menedżerskich czy związanych z zarządzaniem projektem. Na każdym etapie kariery istnieje możliwość uczestniczenia w różnorodnych programach i szkoleniach. Można się rozwijać w komitetach, uczestnicząc w dodatkowych projektach, grupach roboczych. Możliwości jest naprawdę wiele i każdy może znaleźć coś, co odpowiada jego preferencjom.

 

Dziękuję za rozmowę.

Marian Szulc

 

 

 

Olga Strukowska-Kozień swoją przygodę z księgowością funduszy inwestycyjnych w STATE STREET rozpoczęła w maja 2012 roku. Od 2014 pracuje w dziale obsługującym holenderskie fundusze inwestycyjne, który zajmuje się zarówno księgowością, jak i raportowaniem dla klienta, gdzie od czerwca 2016 jest team leaderką. Oprócz codziennej pracy aktywnie przewodzi lokalnej grupie Employer Branding Committee.

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej o rekrutacji na: www.statestreet.com/careers