Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wybierz temat szkolenia i weź w nim udział!

Pod takim hasłem w drugiej połowie stycznia AIESEC przeprowadzi badania opinii wśród studentów.

Pierwsze z nich będzie dotyczyło Akademii Umiejętności, czyli jednego z wydarzeń towarzyszących Dniom Kariery, największym studenckim targom pracy, praktyk i staży. – Z roku na rok zwiększa się liczba szkoleń przeprowadzanych w ramach Akademii, bazując na wynikach badania chcemy w jak najlepszy sposób dostosować tematykę warsztatów do potrzeb studentów – mówi Michał Leman, wiceprezydent AIESEC Polska. Już w lutym i marcu studenci będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniach, które sami wybrali. Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy wejść na stronę www.dnikariery.pl, na początku lutego pojawią się tam również wyniki ankiet oraz szczegóły dotyczące Akademii Umiejętności i Dni Kariery 2007.

Drugie badanie, również internetowe, będzie się toczyło przez blisko miesiąc od 15 stycznia do 11 lutego. Zależy nam na zbadaniu zainteresowań studentów oraz tematyki, w jakiej chcieliby się rozwijać – mówi Michał Leman. W tej chwili AIESEC prowadzi sześć Programów Narodowych (Edukacja, Odpowiedzialność Biznesu (CR), Przedsiębiorczość, Finanse, Technologie Informatyczne (IT) oraz Rozwój Społeczny), w ich ramach studenci mogą organizować projekty oraz brać udział w szkoleniach i seminariach. Na przełomie lutego i marca odbędą się również w Polsce międzynarodowe konferencje poświęcone każdemu z tych tematów. Badanie ma na celu określenie oczekiwań studentów dotyczących poszczególnych tematów oraz określenie nowych tematów, których w tej chwili nie obejmują Programy Narodowe. Będzie to pierwszy krok do ich organizacji w nowym roku akademickim. Aby wyrazić swoją opinię należy wejść na stronę www.aiesec.pl/learningnetworks. Oprócz informacji o badaniu, można tam znaleźć więcej szczegółów dotyczących Programów Narodowych oraz organizowanych w ich ramach wydarzeń.