Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wydłużenie konkursu…

… na najlepsze prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych.

Zarząd Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami podjął decyzję o wydłużeniu VI edycji Konkursu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na najlepsze prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych.
 
Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków finansowych w szczególności funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a także wzrost zainteresowania rozwojem wiedzy i promocją tego rynku.
Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie prace magisterskie dotyczące teorii i praktyki działalności funduszy inwestycyjnych, obronione w latach akademickich 2006/2007 i 2007/2008, a także prace magisterskie obronione w roku akademickim 2008/2009 do dnia 30 czerwca 2009 roku.
Jury Konkursu, w skład którego wchodzą wybitni znawcy przedmiotu, ocenia prace według następujących kryteriów:
-merytoryczna wartość pracy
-nowatorstwo w użyciu tematu
-dobór i wykorzystanie źródeł
-strona formalna pracy.
 
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną – 5 000 PLN, zaś autorzy prac wyróżnionych – możliwość odbycia stażu w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.
 
 
Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2009 roku.
Szczegółowe warunki i Regulamin konkursu dostępne są na stronie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10001&id_news=36