Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wykształcenie wyższe w Polsce i w Unii Europejskiej

Po rekordowych pod względem liczby studentów latach w Polsce od dłuższego czasu obserwujemy zmniejszanie się liczby żaków. W 2017 roku w naszym kraju studiowało około 1,3 mln osób, co oznacza, że liczba studentów zmniejszyła się w ciągu 6 lat o pół miliona. Sprawdźmy, jak Polska wypada pod względem wyższego wykształcenia na tle krajów Unii Europejskiej.

 

Blisko 20 mln studentów

Szczegółowe dane dotyczące wykształcenia członków UE znajdują się w raporcie Eurostatu. W 2015 roku liczba studentów w Państwach UE wynosiła 19,5 mln osób, z czego 61,4 proc. kształciło się na studiach licencjackich, a 27,8 proc. na studiach magisterskich. Odsetek osób na studiach doktoranckich był niewielki i wyniósł 3,7 proc. Największą liczbą studentów mogły się pochwalić Niemcy – było ich tam 3 miliony. W sumie stanowili oni ponad 15 proc. wszystkich studentów. Kolejne pozycje zajmowały Francja, Zjednoczone Królestwo, Hiszpania i Włochy. Polska uplasowała się na 6. pozycji z wynikiem 8,5 proc.

Jeśli chodzi o podział ze względu na płeć, to w 2015 roku kobiety stanowiły 54,1 proc. wszystkich studentów w UE. Najwyższy udział pań zauważalny jest na studiach magisterskich, gdzie jest ich 57,1 proc. Natomiast w przypadku studiów doktoranckich to panowie stanowili większość – dokładnie 52,2 proc. Największy udział kobiet odnotowano w Polsce, na Słowacji, Cyprze, w Słowenii i w Chorwacji, gdzie kobiety stanowiły ponad 60 proc. wszystkich studiujących na studiach magisterskich.

 

Wybierane kierunki studiów

Jeśli chodzi o wybierane przez żaków kierunki studiów, to w omawianym roku blisko 1/3 wszystkich kształciła się na kierunkach związanych z naukami społecznymi, a dokładniej na:

  • dziennikarstwie,
  • administracji,
  • prawie,
  • zarządzaniu,
  • komunikacji.

Drugą grupą kierunków pod względem popularności były te związane z budownictwem, inżynierią i produkcją – wybrało je dokładnie 15,8 proc. studentów. Na trzeciej pozycji uplasowały się takie kierunki jak zdrowie i opieka społeczna, które zostały wybrane przez 13,1 proc. wszystkich żaków.

 

Liczba absolwentów

Liczba osób, które w 2015 roku ukończyły studia wyższe, wynosiła 4,7 mln. Najwyższym rezultatem pod tym względem może się pochwalić Francja, gdzie liczba absolwentów wyniosła 752 tysiące osób. Niewiele gorszy wynik uzyskało Zjednoczone Królestwo – 740 tysięcy absolwentów. W tych przypadkach jednak liczba wynika m.in. z krótkiego cyklu kształcenia. Polska w tej klasyfikacji uplasowała się na pozycji 4. z wynikiem 517 tysięcy.

 

Nauczyciele akademiccy

W omawianym roku w UE 1,4 mln osób zajmowało się nauczaniem w szkolnictwie wyższym. 25 proc. tych pracowników znajdowało się w Niemczech, czyli tam, gdzie jednocześnie najwięcej było studentów. Jeśli chodzi o stosunek liczby żaków do liczby pracowników dydaktycznych, to dla całej UE wynosił on 15,6 do jednego. Najgorszy wynik pod tym względem uzyskano w Chorwacji, gdzie na jednego pracownika dydaktycznego przypadało aż 74,5 studenta. Natomiast najlepszymi wynikami mogły pochwalić się Malta, Szwecja i Dania. Na Malcie na jednego pracownika przypadało zaledwie 9,8 studenta.

 

Wydatki na szkolnictwo wyższe

Średnia UE jeśli chodzi o wydatki na szkolnictwo wyższe w stosunku do PKB wynosi 1,3 proc. Najlepsze wyniki w tym przypadku uzyskała Finlandia (2 proc.) i Dania (2,3 proc.).

 

Popularność studiów w Polsce

Polska wyróżniła się w analizie przede wszystkim pod względem liczby studentów i absolwentów. Z czego wynika popularność studiowania w naszym kraju? M.in. z dobrych warunków. Dzięki stypendium możliwość studiowania mają nawet biedne osoby. Nawet firmy prywatne starają się dopasowywać oferty pod studentów. Najlepszym przykładem niech będzie internet studencki w UPC, dzięki któremu żak może podpisać umowę na korzystanie z szybkiego internetu światłowodowego jedynie przez okres roku akademickiego. Umowa kończy się 30.06.2019 – o ile zostanie zawarta w ramach obecnej oferty.

 

Polacy dalej chętnie studiują

Mimo tego, że liczba studentów w Polsce zdecydowanie się zmniejszyła, to w dalszym ciągu studia cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Specjaliści twierdzą, że jednak wzrostu liczby studentów rok do roku możemy się spodziewać dopiero w okolicach roku 2025.