Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wynagrodzenia osób o różnym wykształceniu

W największych miastach Polski najwięcej zarabiały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim, najmniej natomiast osoby, które ukończyły szkoły zawodowe – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak

W 2012 roku absolwenci studiów magisterskich najwięcej zarabiali w Warszawie (6 778 PLN) oraz w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie (po 5 000 PLN). Najniższe wynagrodzenia magistrów odnotowano natomiast w Łodzi (4 150 PLN). 

 

Najmniejsze różnice w płacach na poszczególnych szczeblach zarządzania w 2012 roku były charakterystyczne dla pracowników szeregowych i specjalistów. Pracownik szeregowy z wykształceniem podstawowym zarabiał przeciętnie 2 200 PLN. Osoba zatrudniona na tym samym szczeblu, ale legitymująca się wykształceniem magisterskim zarabiała 2 850 PLN.

Największe zróżnicowanie wynagrodzeń było charakterystyczne dla najwyższego szczebla – dyrektorów i członków zarządu. Choć co ciekawe, najniższe wynagrodzenie na tym szczeblu otrzymywały osoby z wykształceniem średnim (7 300 PLN). Zrządzający z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały w 2012 roku 12 600 PLN.

 
 
 

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

(źródło Sedlak&Sedlak)