Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wyniki raportu „Rynek pracy 2.0”

Z badania przeprowadzonego na próbie ponad 600 polskich studentów i ponad 300 pracodawców na potrzeby raportu „Rynek pracy 2.0” wynika, że prestiż pracodawcy (38% respondentów) i szansa na stałe zatrudnienie (38%) są kluczowe przy podejmowaniu przez studentów decyzji o wyborze stażu.

Stanowisko to potwierdzają także sami pracodawcy, choć znacznie bardziej cenią prestiż (42% badanych). W opinii 13% pracodawców ważna przy wyborze stażu jest opinia znajomych, jednak tylko 3% młodych jest tego samego zdania. Z kolei wysokość wynagrodzenia została wskazana przez 6% studentów i 8% pracodawców.

Wynagrodzenie, którego oczekują studenci za odbyty staż, nie potwierdzają opinii o roszczeniowości pokolenia millenialsów. 30% respondentów wskazało na przedział 1000–1500 zł, a 33% 1500–2000 zł. Pracodawcy również wskazali na te dwa przedziały wynagrodzeń – odpowiednio 34% i 27%. Jedynie 5% studentów byłaby gotowa podjąć praktykę bez wynagrodzenia.


Więcej: http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/rynek-pracy-2-0.html