Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wysokość zarobków po studiach ścisłych – raport Preply.com, 2016

Wybór kierunku studiów to poważna decyzja dla maturzysty. Przez wiele lat uczniowie uczą się wielu przedmiotów, poszerzają swoje zainteresowania. Przychodzi ten moment kiedy trzeba wybrać kierunek swojego rozwoju zawodowego.

Przez wiele lat na maturze nie było obowiązkowej matematyki. Wiele osób pomimo swoich zdolności do przedmiotów ścisłych wybierało kierunki humanistyczne. Nastąpiło nasycenie rynku specjalistami takimi jak: pedagodzy, specjaliści od marketingu, politolodzy. Wprowadzenie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze poszerzy możliwości decyzyjne, wielu uczniów zdecyduje się na kierunki ścisłe, zwiększy to ilość inżynierów tak potrzebnych gospodarce narodowej.


Wiele uczelni technicznych próbuje też zainteresować swoją ofertą kształcenia płeć żeńską – wprowadzają szczególny system stypendiów itp. Jeden z kierunków ścisłych to chemia. To nauka badająca właściwości substancji i ich naturę a głównie przemiany zachodzące między nimi. Przemiany substancji wynikają z praw według których atomy łączą się ze sobą dzięki wiązaniom chemicznym w związki chemiczne a także praw według których wiązania pękają, tworzą się ponownie, prowadzą do przemian jednych związków w inne związki – nazywamy to reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się też różnymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich atomowej budowy. Od rewolucji przemysłowej osiągnięcia dyscyplin nauk chemicznych są wykorzystywane w przemyśle. Rozwój przemysłu chemicznego i gałęzi pokrewnych następuje dzięki współpracy technologów ze specjalistami z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska.

Studia chemiczne są trudne i wymagające.

Otwierają jednak oczy na nasz otaczający świat. Dają bardzo dobre perspektywy na pracę po studiach. Kierunki chemiczne z reguły są prowadzone na Politechnikach oraz Uniwersytetach. Osoby, które interesowały się chemią mogą pracować np. w przemyśle perfumeryjnym. Spełniać się też jako chemik można w przemyśle browarniczym badając i tworząc nowe smaki piwa. Potrzebna jest fascynacja ale tak jak w przypadku każdego ścisłego zawodu potrzebne są umiejętności i zacięcie. Po studiach chemicznych są duże perspektywy. Można pracować w placówkach polskich jak i zagranicznych – w firmach o profilu chemicznym lub podobnym. Największe możliwości daje chemia analityczna potrzebna w każdej dziedzinie przemysłu. Na specjalistów czekają też firmy farmaceutyczne, przemysł i ochrona środowiska. Nowością jest specjalność chemia kryminalistyczna na UMCS w Lublinie oraz na UJ w Krakowie. Przeciętne wynagrodzenie w branży chemicznej w 2012 r. wyniosło 4,5 tys. zł brutto miesięcznie. Jest to wynik  Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – podaje Preply, oferujące m.in. korepetycje z chemii w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i innych dużych miastach w Polsce.

W branży chemicznej  10% pracowników zarabiało ponad 13,5 tys. zł, 25% osób zarabiało powyżej 7,3 tys. zł, 30% zarabiało  4,5 tys. zł, dalsze 25% badanych zarabiało poniżej 3 tys. zł i wreszcie 10% zarabiało poniżej 2,2 tys. zł. Najwyżej opłacani byli pracownicy branży chemicznej zatrudnieni w województwie mazowieckim. Najniższe zarobki zanotowano natomiast na Podkarpaciu(3,5 tys. zł). Płace różniły się w zależności od doświadczenia zawodowego. Przeciętnie 4,0 tys. zł otrzymywali młodsi stażem specjaliści, natomiast osoby z dłuższym doświadczeniem (na szczeblu starszego specjalisty) zarabiały  5,7 tys. zł.


Drugim kierunkiem ścisłym jest fizyka. To nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu  tych zjawisk  fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych. Z fizyką ściśle wiążą się inne nauki przyrodnicze takie jak chemia. Fizyka zajmuje szczególne miejsce w naukach przyrodniczych, wyjaśnia bowiem podstawowe zależności obowiązujące w przyrodzie. Wiele badań łączy fizykę z innym dziedzinami nauki. Do działów  interdyscyplinarnych i pokrewnych należą np.: astronomia,  agrofizyka, biofizyka, fizyka matematyczna, geofizyka, chemia fizyczna, fizyka medyczna, elektronika, badania materiałowe itp. Ciekawostką jest fakt , że w starożytności fizyka była uważana za część filozofii. Arystoteles dokonał podziału filozofii na fizykę, metafizykę, etykę i logikę. Aż do XVI wieku fizyka była uprawiana jako rozważania teoretyczne. Dopiero od czasów naszego wielkiego uczonego Mikołaja Kopernika zaczęła wzrastać rola pomiaru i doświadczenia w poznaniu rzeczywistości. Fizyka  wyrosła na niezależną naukę ze specyficznym dla siebie aparatem pojęciowym i metodami badawczymi. Fizyka odkrywająca nowe zjawiska, opisywała je, tworząc teorie pozwalające przewidywać nowe efekty. Stała się motorem napędowym gwałtownego rozwoju techniki. Doprowadziła do olbrzymich zmian cywilizacyjnych. Proces ten trwa do dzisiaj, a nawet podlega intensyfikacji. Można wydzielić dwie popularne ścieżki dalszej kariery po ukończeniu studiów na fizyce technicznej. Pierwszą z nich jest kariera naukowa.

Brakuje dobrych pasjonatów wąskich specjalizacji w obrębie fizyki.

Drugą ścieżką jest programowanie. Stwierdzono, że dobrzy fizycy są potem bardzo dobrymi programistami. Studia fizyczne są bardzo trudne. Kończy je znacznie mniej niż połowa tych, którzy zaczynają. Wymagają wyjątkowych  zdolności. Do kariery naukowej potrzeba inteligencji, pasji i dużego wysiłku. Żeby programować trzeba poświęcić dużo czasu na samodoskonalenie.  Na podstawie danych fizyk może zarobić powyżej 4 tys. zł netto. Wszystko jest uzależnione od tytułu naukowego, osiągnięć ale głównie od miejsca pracy. Bardzo poszukiwani są fizycy techniczni oraz medyczni. Mają oni szanse pracować w szpitalach i zakładach produkujących sprzęt techniczny. Praca w ośrodkach badawczych pozwala rozwijać się i zdobywać doświadczenia – wpływa więc na tytuł naukowy. Jest to praca tylko dla pasjonatów – osoby, które nie mają predyspozycji do nauk ścisłych nie powinny iść na studia fizyczne. Praca fizyka to ciągłe poszukiwania i wynalazczość. Samozaparcie i odpowiednia natura człowieka jest bardziej potrzebna niż samo wykształcenie. Informatyka to dyscyplina nauki, którą zaliczamy do nauk ścisłych oraz techniki. Zajmuje się przetwarzaniem informacji, technologiami przetwarzania informacji a także technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Kiedyś była częścią matematyki. Później rozwinęła się jako odrębna dyscyplina. Dalej jednak jest ściśle powiązana z matematyką. Obecnie informatyka jest dyscypliną naukową jak chemia i fizyka. Jest także ściśle powiązana z działalnością gospodarczą i innymi dziedzinami życia. Informatyk to osoba, która zajmuje się nowymi technologiami w dziedzinie gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Pierwsi informatycy pojawili się na początku lat 80 – tych. W związku z popularyzacją Internetu w latach 90 – tych, branża informatyczna zaczęła się szybko rozwijać – informatycy stali się bardzo poszukiwani we wszystkich dziedzinach gospodarki. Informatycy zarabiają już bardzo duże pieniądze. Branża IT gwarantuje świetne zarobki.

Z zestawienia jednej z firm zajmujących się pośrednictwem pracy wynika, że w 2013 r. zarobki w tej branży zaczynały się od 2 tys. brutto (początkujący pracownik wsparcia technicznego) – do 35 tys. zł (dyrektorzy i kierownictwo ). Dużym wzięciem na rynku pracy cieszą się programiści. W zależności od doświadczenia zarabiają od 5 do ok.16 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatkowym atutem jest znajomość języków obcych. Dane dotyczą zarobków w Polsce. Wynagrodzenia za granicą są na dużo wyższym poziomie.

Nauki ścisłe odnalazły swoje miejsce w gospodarce. Specjaliści są poszukiwani na rynku pracy. Młodzież jest coraz bardziej zainteresowana studiowaniem kierunków ścisłych. Pozwala to na znaczny rozwój  naszego kraju.

Polecamy też:

Tekst i foto: