Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wystawa "Olędry" w Poznaniu

W poznańskim Muzeum Etnograficznym już od listopada 2006 roku można oglądać olęderskie stroje, fragmenty domostw, meble oraz fotografie. Wystawa potrwa do 31 maja 2007 roku. Zbiory ukazują dziedzictwo kulturowe osadników przybyłych do Polski między XVI a XVIII wiekiem z Europy Zachodniej, głównie zaś z Holandii, których w staropolskim języku nazywano Olędrami.

Przedstawione na wystawie różnego rodzaju przedmioty, sposoby wzornictwa charakterystyczne dla stylu olęderskiego podkreślają wpływ dorobku kulturowego osadników zachodnich na polską kulturę. II wojna światowa i liczne wysiedlenia w przeważającej części zniszczyła ślady, jakie zachowały się po imigrantach. Nasuwa się więc pytanie, czy można o nich opowiedzieć dzięki zachowanym w polskim krajobrazie pozostałościom ich działalności oraz dzięki przedmiotom, które przetrwały w muzeach. Wystawa porusza dość aktualny problem – migracji zarobkowych, tolerancji, dialogu międzykulturowego. Zmusza do zastanowienia się nad odpowiedzią na pytanie, w jakim stopniu Polacy w dobie globalizacji stają się „Olędrami”.

Źródło: www.tutej.pl