Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wystawa Polskie Państwo Podziemne – 70. rocznica powstania”

Otwarcie wystawy 22 września br, godz. 10.00

W pojęciu państwa mieści się na pierwszym miejscu siła zbrojna. Jeszcze przed kapitulacją stolicy 27 września 1939 r. z inspiracji dotychczasowej władzy Naczelnego Wodza, powołane zostało konspiracyjne wojsko Służba Zwycięstwu Polski. To pierwsze i najważniejsze ogniwo Polskiego Państwa Podziemnego. Służba Zwycięstwu Polski zorganizowana została przez kadrowych oficerów Wojska Polskiego i podporządkowała się rozkazom Rządu RP na Uchodźctwie. Była więc „legalną” strukturą ciągłości istnienia Państwa Polskiego. Dalsze przekształcenia tej podziemnej armii w Związek Walki Zbrojnej i od 14.02.1942 r. w Armię Krajową, potwierdza legalność prawną funkcjonowania tej struktury państwa. W pierwszym okresie konspiracja zbrojna wypełniała nie tylko zadania obrony militarnej narodu i kontynuowania walki o wolność, ale także strzeżenie porządku publicznego, pomoc socjalną, funkcjonowanie sądów i inne działania.
Polskie Państwo Podziemne powstawało w bardzo nieprzyjaznym dla siebie czasie – czasie wojny, terroru, ludobójstwa i prób zniszczenia Narodu polskiego… Jednak, przywódcy PPP – prawdziwe autorytety – potrafili w tym złym, nieludzkim czasie stworzyć struktury państwowe, jakich dotychczas nie znał świat (sic!). To się nie powtórzyło już nigdy i nigdzie. Zostało uznane za fenomen w skali wszystkich okupowanych krajów. To przecież Polskie Państwo Podziemne z działań konspiracyjnych przechodziło do działań jawnych i wolnych tam, gdzie Armia Krajowa wyzwalała spod okupacji rejony polskiej ziemi. Wówczas to, ujawniała się polska władza na kilka lub nawet na 63 dni, jak to miało miejsce podczas Powstania Warszawskiego.
Jeśli uznamy ciągłość pracy konspiracyjnej i walki o wolność organizacji zbrojnych polskiego podziemia niepodległościowego, to jawi się nam historia niezłomnej walki o Ojczyznę od roku 1939 do 1956 r.
Wierni tym słowom, zarówno w obliczu okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej, wybierali wolność. Za ten wybór okupant sowiecki i rodzimi „utrwalacze władzy ludowej” prześladowali żołnierzy PPP i późniejszych organizacji niepodległościowych z wyjątkową zaciekłością i okrucieństwem.
Dlatego, chcąc uczcić 70. rocznicę powstania PPP, my Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz nasi partnerzy: Okręg wołyński ŚZŻAK („okręg bez ziemi”), Szare Szeregi,  Narodowe Siły Zbrojne, Bataliony Chłopskie, Zrzeszenie „WiN”, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek „KARTA, Narodowe Centrum Kultury, Archiwum Akt Nowych, oraz współorganizator Narodowy Bank Polski – prezentujemy na specjalnej wystawie wydawnictwa związane z nami – żołnierzami Polski Podziemnej i innymi organizacjami niepodległościowymi.
Prezentowane publikacje są wynikiem wielkiego wysiłku, jaki podjęliśmy, aby podtrzymywać poczucie tożsamości narodowej, solidarność społeczną i twórczą aktywność Polaków. Staraliśmy się i ciągle staramy wpajać nasze hasła i tradycje wojskowe. „Bóg – Honor – Ojczyzna” są dla nas podstawą zachowania naszej tożsamości narodowej, oparciem życia o etykę i działań zmierzających do edukowania całego społeczeństwa a w szczególności młodzieży. Dzięki tajnemu douczaniu my mogliśmy i umieliśmy przekazywać wiedzę następnym pokoleniom – wiedzę prawdziwą i pełną, znaną także z autopsji (a przez dziesięciolecia zakazaną).

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!

 
Sejm RP 22-27 września 2009r.
Otwarcie wystawy 22 września br, godz. 10.00