Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wyzwania dla Zarządzania Zasobami Ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy

W kwietniu w Łodzi odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa "Wyzwania dla Zarządzania Zasobami Ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy".

Już dzisiaj warto zainwestować w swój kapitał i wziąć udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Wyzwania dla Zarządzania Zasobami Ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy”, która ma na celu integrację środowiska studentów, pracowników naukowo – dydaktycznych oraz praktyków zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Ma ona stać się platformą wymiany poglądów, koncepcji i idei oraz konfrontacji teorii z praktyką.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 25-26 kwietnia 2008 r., której towarzyszyć będą szkolenia i warsztaty jak również konkurs na najlepszy referat oraz najciekawszą prezentację.

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

■ Tendencje zmian na rynku pracy.
■ Uelastycznienie rynku pracy.
■ Mobilność pracowników.
■ Nietypowe formy zatrudnienia. (telepraca, leasing pracowniczy, e-learning).
■ Kompetencje transferowe i metody ich rozwoju.
■ Nowoczesne procedury doboru kadr. Headhunting.
■ Coaching i mentoring jako sposoby wprowadzania pracowników do organizacji.
■ Metody budowania lojalności i zaangażowania pracowników.
■ Job sculpting. Nowe wzorce kariery.
■ Zarządzanie talentami.
■ Kierunek zmian systemów motywacyjnych
■ Problemy związane z zatrudnieniem kobiet i pracowników w przedziale wiekowym +45
■ Studenci i absolwenci na rynku pracy.
■ Formy aktywizacji studentów (koła naukowe, inne organizacje studenckie).
■ Dylematy młodych: wyjechać za granicę czy zostać?

Terminy zgłaszania referatów, wymogi edytorskie, opłaty oraz szczegóły zgłoszenia znajdują się na stronie www.oizet.p.lodz.pl/konferencjazzl

Zapraszają:
– Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience” działające przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej – www.oizet.p.lodz.pl/experience
– Koło Naukowe Zarządzania Kadrami „Persona” działające przy Katedrze Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – www.persona.ae.wroc.pl