Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASŁEM „OBLICZA WODY”

Do 18 maja trwa XIII Festiwal Nauki w Krakowie. Głównym koordynatorem jest po raz trzeci Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który obchodzi w 2013 roku Jubileusz 60-lecia. W organizację Festiwalu zaangażowanych zostało 13 uczelni wyższych Krakowa, 3 Instytuty Naukowe PAN oraz 8 Instytucji zaproszonych.

Tegoroczna edycja nosi hasło „Oblicza wody”, nawiązuje do obchodów Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody ogłoszonego przez ONZ. Ma on na celu m.in. podniesienie świadomości na temat potrzeby podejmowania działań dążących do wzmożenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie wody, podniesienie świadomości o wyzwaniach stojących przed zarządzaniem wodą w zakresie planowania, dostępu do wody, a także poprawę jakości edukacji w kwestii wody.

 

Poprzez hasło „Oblicza Wody” Organizatorzy Festiwalu pragną zwrócić uwagę na faktyczny problem czystości, niedoboru i wykorzystania wody. Z tego też względu podjęto współpracę m.in. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA, który podjął się jednocześnie roli Sponsora Głównego. Wśród instytucji zaproszonych znajdzie się również m.in. Urząd Statystyczny w Krakowie. Dzięki jego obecności postaramy się przedstawić m.in. jak się zmienia gospodarka wodna. Dla uczestników Festynu na rynku głównym zapewniona zostanie bezpłatna, ciesząca się wysokimi walorami smakowymi i zdrowotnymi woda mineralna z rozlewni wód Mineralnych Cechini. W ramach współpracy strażacy z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadzą pokazy nowoczesnego sprzętu pożarniczego, konkursy itp.

Centrum wydarzeń w postaci Festynu Nauki zlokalizowane będzie tradycyjnie na płycie Rynku Głównego w Krakowie oraz na terenie Collegium Medicum UJ, przy ul. Św. Anny 12. Niespodzianką tegorocznej edycji będzie m.in. organizacja 15 maja w przeddzień oficjalnej inauguracji IV Międzyuczelnianego Wyścigu „Smoczych Łodzi” i Wielkich Regat Ósemek na Wiśle. Chętnych będzie dowoził specjalny, zabytkowy autobus MPK w Krakowie. Nie zabraknie również koncertu inauguracyjnego, przygotowanego przez Akademię Muzyczną w Krakowie.

Przez trzy dni, tj. od czwartku, 16 maja do soboty, 18 maja, Rynek Główny w Krakowie zamieni się
w „naukowe miasteczko namiotowe”. Będzie można porozmawiać z naukowcami, studentami i innymi osobami zaangażowanymi w organizację Festiwalu. Odważniejsi będą mogli wykonać proste doświadczenia, eksperymenty lub pomiary. Bezpłatnie będzie można też zwiedzić niektóre muzea, instytuty, albo wziąć udział w warsztatach. W sobotę zaplanowano bezpłatny rejs statkiem po Wiśle, na który będzie można zdobyć bilety poprzez uczestnictwo w konkursach zorganizowanych przez uczelnie i instytuty na płycie Rynku Głównego w Krakowie.

Całość wydarzenia będzie rejestrowana przez Studio Telewizyjne Festiwalu Nauki w Krakowie, za pośrednictwem którego będą prezentowane najciekawsze relacje z Festiwalu czy rozmowy z naukowcami. Realizatorem będzie Studio Telewizyjne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH. Redakcję tworzyć będą przeszkoleni studenci-wolontariusze z różnych uczelni.

W ramach tegorocznego Festiwalu Nauki, Uniwersytet Rolniczy przygotował konkurs fotograficzny „Oblicza wody”, który trwał od 13 marca do 19 kwietnia br. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich fotografujących i miał charakter otwarty. Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych zdjęć nawiązujących do tematu przewodniego Festiwalu Nauki 2013 „Oblicza wody”. Konkurs został rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: Dziecięca – szkoły podstawowe, Młodzieżowa – szkoły gimnazjalne + szkoły średnie, Dorośli – od lat 18. Łącznie nadesłano 864 zdjęcia. W konkursie wzięło udział 329 osób w tym (w kategorii: dzieci 16 osób, w kategorii młodzież 128 osób, w kategorii dorośli 185 osób). Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czwartek, tj. 16 maja 2013 r. tuż po inauguracji Festiwalu Nauki około godz. 12.30.

Pierwszy Festiwal Nauki w Krakowie zorganizował Uniwersytet Jagielloński w trakcie Jubileuszu 600-lecia uczelni. Po Uniwersytecie Jagiellońskim głównym organizatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza (2005-2007), a po niej Politechnika Krakowska (2008– 2010). Od 2011 r. funkcję koordynatora objął Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Wydarzenie co roku przyciąga tłumy odwiedzających. Wśród nich są zarówno mieszkańcy Krakowa jak i turyści. Współorganizatorami XIII Festiwalu Nauki w Krakowie (obok Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie) są: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła  II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W Festiwalu udział wezmą także instytucje zaproszone, m.in.: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Ogród Doświadczeń w Krakowie, Porozumienie Doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, Urząd Statystyczny w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Krakowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Wojewoda Województwa Małopolskiego Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Stanisław Sennik.

Głównym Sponsorem XIII Festiwalu Nauki w Krakowie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.festiwalnauki.ur.krakow.pl.

          

SERDECZNIE ZAPRASZAM!