Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

XX-lecie Erasmusa

Rok 2007 jest w Europie rokiem obchodów 20-lecia programu Erasmus. Z tej okazji we wszystkich krajach uczestniczących w programie odbędą się specjalne wydarzenia adresowane do studentów. W Polsce będą to Dni Erasmusa (20 kwietnia) oraz Konferencja Studentów Erasmusa pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego (29 czerwca).

Organizatorami wydarzeń w Polsce są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus, oraz stowarzyszenie Erasmus Student Network Polska (ESN).
20 kwietnia w miastach akademickich, gdzie działają sekcje Erasmus Student Network Polska, odbędą się Dni Erasmusa – happeningi, wystawy, spotkania, koncerty i seminaria. Szczegółowy program imprez będzie dostępny od początku kwietnia na stronach www.frse.org.pl i www.erasmus.org.pl.
Tego samego dnia do Krakowa przyjedzie Erasmus Van, który z okazji 20-lecia odwiedza kraje uczestniczące w programie. Również 20 kwietnia w Krakowie FRSE ogłosi ogólnopolski konkurs na esej „Erasmus – co to dla mnie znaczy?”, adresowany do byłych i obecnych polskich stypendystów programu.
FRSE – Narodowa Agencja organizuje także Konferencję Studentów Erasmusa, która odbędzie się 29 czerwca w Warszawie pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Michała Seweryńskiego. Wezmą w niej udział przedstawiciele stypendystów, uczelni uczestniczących w programie, organizacji studenckich, ambasad krajów UE-EOG.
Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowej realizacji programu w Polsce oraz określenie wpływu Erasmusa na modernizację systemu szkolnictwa wyższego, rynek pracy i dialog międzykulturowy. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa zdjęć studentów Erasmusa oraz laureatów konkursu Discover Europe, organizowanego co roku przez ESN.
W ostatnim kwartale 2007 roku FRSE – Narodowa Agencja opublikuje wydawnictwo jubileuszowe pt. „Erasmus – co to dla mnie znaczy?”, które podsumuje udział polskich uczelni i studentów w programie oraz najważniejsze wydarzenia 20-lecia Erasmusa. Będzie w nim można także znaleźć eseje i fotografie, nagrodzone w tegorocznych konkursach FRSE i ESN.
***
Program Erasmus został ustanowiony w 1987 r. Polska uczestniczy w nim od roku akademickiego 1998/99. Obecnie w Erasmusie bierze udział 31 krajów (27 państw UE i Turcja, oraz 3 państwa EOG – Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Program wspiera europejską mobilność studentów i pracowników uczelni oraz współpracę szkół wyższych w ramach projektów wielostronnych i sieci tematycznych. Wpływa na modernizację systemów szkolnictwa wyższego w Europie.
Łącznie w ciągu 20 lat realizacji programu stypendia Erasmusa otrzymało ponad 1,5 miliona studentów, w tym od 1998 r. ok. 42 tys. studentów z Polski. Komisja Europejska zakłada, że do 2012 r. w programie wezmą udział 3 miliony stypendystów.
 
Szczegółowe informacje:
Beata Żmijewska
FRSE, Narodowa Agencja Programu Erasmus
tel. 022 622 37 12 w. 108