Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Z myślą o innych

10 października 11 000 pracowników Motoroli z 47 krajów będzie pracować na rzecz innych ludzi. Pracownicy z Polski m.in. pomogą dzieciom, oddadzą krew i przeprowadzą kwestę w Krakowie.

10 października 2007 r. Motorola organizuje akcję na skalę całego świata – Global Day of Service. Ponad 140 wolontariuszy z Motoroli w Polsce oraz ponad 11 000 wolontariuszy koncernu Motorola tego samego dnia  wspólnie poświęcą czas innym. Przez 6 godzin pracownicy na całym świecie, zamiast wykonywać swoje codzienne obowiązki, będą wspomagać projekty poświęcone m.in. edukacji, środowisku naturalnemu oraz zaangażowaniu społecznemu.
Jednym z najważniejszych celów Motoroli w Polsce jest edukacja młodzieży, w tym zachęcanie jej do wyboru studiów związanych z informatyką. Dlatego pracownicy krakowskiego Centrum Oprogramowania Motoroli:
– przeprowadzą warsztaty poświęcone nowym technologiom dla uczniów I LO w Krakowie, pl. Na Groblach 9, godzina 9:00;
– spotkają się z dziećmi z programu „Akademia Przyszłości” realizowanego przez stowarzyszenie WIOSNA – poczatek 12:30, Collegium Maius, ul. Jagiellonska;
– bądą kwestować na Rynku Głównym i Kazimierzu na rzecz akcji „Podzielmy się wiedzą”.
Nie zabraknie również prac fizycznych. Inżynierowie z Motoroli posprzątają teren parku wokół szpitala im. J. Babińskiego (rozpoczęcie godz. 9:00) oraz wokół rodzinnego domu dziecka „Mały Książę” w Krakowie (początek: 09:00, al. Modrzewiowa 25). Informatycy zadbają też o to, aby komputery, z których korzystają dzieci, były w pełni sprawne, a także miały aktualne wersje oprogramowania. Z kolei pracownicy warszawskiego oddziału Motoroli przekażą paczki z artykułami żywnościowo – pielęgnacyjnymi Rodzinnemu Pogotowiu Opiekuńczemu „Betlejem” w Warszawie.
Ważną częścią programu tego dnia będzie akcja krwiodawstwa zorganizowana pod patronatem klubu MOTOKRWINKA. Klub powstał z inicjatywy pracowników Motoroli, którzy od momentu jego założenia w styczniu 2006 roku regularnie organizują tego typu akcje i oddają krew. Inicjatywa rozpoczyna się o godz. 10:00 w siedzibie Motoroli w krakowskich Pychowicach (ul. Bobrzynskiego 46).
Światowy dzień pomocy innym jest w Motoroli organizowany już drugi raz. W ubiegłym roku ta inicjatywa Motoroli znalazła duży odzew wśród pracowników i zachęcona pozytywną reakcją firma postanowiła wpisać Global Day of Service na stałe w swój kalendarz działań.
 
Więcej informacji o Global Day of Service na stronie: www.motorola.com/globaldayofservice