Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Z Polski do Chin? Wcale nie tak daleko!

Chinese – Polish Partnership for Development (CPPD) to nowatorski projekt realizowany przy współpracy studentów najlepszej polskiej uczelni ekonomicznej -Szkoły Głównej Handlowej (przy udziale studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego i Jagiellońskiego) oraz dziewiątej uczelni świata wg rankingu Financial Times -Hong Kong University of Science and Technology

Celem projektu jest przełamanie barier dzielących Polskę i Chiny, zmiana negatywnych stereotypów dotyczących relacji polsko-chińskich, zapoznanie z tradycjami i bieżącymi problemami krajów. Chcielibyśmy, aby projekt pokazał także możliwości, jakie stoją przed polskimi i chińskimi firmami, które chcą zaistnieć na jednym z tych dwóch rynków.

Projekt składa się z dwóch dziesięciodniowych wyjazdów – delegacji chińskiej do Polski oraz polskiej do Chin, które będą miały miejsce w kwietniu 2011r. Głównymi punktami programu będą spotkania z czołowymi przedstawicielami świata biznesu i polityki oraz przeprowadzone przez nich wykłady oraz debaty. Kolejnym punktem programu będą warsztaty zorganizowane przez współpracujące z CPPD firmy, jak również praca nad przygotowanymi przez nie studiami przypadków. Podczas wspólnej pracy, zespoły chińsko-polskie postarają się wypracować możliwe rozwiązania najistotniejszych barier i trudności, na jakie narażeni są inwestorzy w obu krajach. Będzie to doskonała okazja, aby poznać i wymienić wzajemne doświadczenia i pomysły. Kolejnym etapem Projektu będą wizyty w partnerskich firmach, w trakcie których będziemy chcieli pokazać aspekty polskiego biznesu w praktyce. Oprócz oficjalnej części biznesowo-edukacyjnej, chcielibyśmy, aby nasi goście poznali także polską historię, kulturę oraz tradycje. Podczas polskiej części projektu, spotkania części biznesowo-edukacyjnej zorganizowane będą w trzech miastach: Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu.

Jest to pierwsza edycja projektu, jednakże mamy nadzieję, że nawiązana współpraca pozwoli, aby CPPD stał się wydarzeniem cyklicznym i pozwolił na nawiązanie trwałego dialogu pomiędzy społecznościami akademickimi w Polsce i Chinach.

Dzięki partnerstwu przy projekcie, firmy będą miały doskonałą okazję na promocję na arenie międzynarodowej, jak również na zaprezentowanie się wśród studentów, jako te, które wspierają studencką aktywność. Poprzez Projekt chcemy promować kooperację środowisk biznesowych, zdobywać cenne kontakty, jak również wymieniać się wiedzą i doświadczeniami przydatnymi z punktu widzenia rozwoju biznesu.

Projekt realizowany jest przy współpracy z firmami Enea S.A. oraz Toya S.A.

Patronat nad projektem objęli m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów – Waldemar Pawlak, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Były Minister Spraw Zagranicznych RP – prof. Władysław Bartoszewski, Ambasada Chin w Polsce, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego- prof. dr hab. Krzysztof Rączka, a także Business Centre Club, Gazeta Wyborcza, Manager Magazine oraz TV Biznes.

Wszystkie zainteresowane projektem firmy zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji na stronie Projektu http://www.cppd.pl/