Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Za ile na studia?

Składając dokumenty na studia, trzeba się liczyć z wydatkami.

Wybierając kierunek artystyczny, poza kompletem dokumentów i teczką prac własnych, trzeba uiścić opłatę egzaminacyjną rzędu 150 zł. Jest to najwyższa stawka, jaką według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia ma prawo pobierać od kandydata. Na innych kierunkach studiów, gdzie rekrutacja odbywa się na zasadzie egzaminu, należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł. Czasami o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń – w takich wypadkach cena ,,postępowania egzaminacyjnego” wynosi 85 zł. Co ciekawe, coraz więcej uczelni wyższych wprowadza elektroniczne metody aplikacji kandydatów. Czasy długich kolejek do sekretariatów powoli przemijają, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości pracy ludzi, którzy zajmują się rekrutacją. Pomimo tego opłaty nadal obowiązują. Parlament Studentów już zgłosił swoje zastrzeżenia do poprawki ministra o opłatach rekrutacyjnych.
 
Źródło: www.edulandia.pl