Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Za rok może zniknąć kilka uniwersytetów

W tym roku akademickim nawet 7 z 18 uniwersytetów może stracić swój status.

Według pisma, nie będą spełniać wymogów ustawowych, jakie wiążą się z używaniem nazwy uniwersytet, politechnika czy akademia. W praktyce może się więc zdarzyć, że studenci, którzy dostali się w tym roku i rozpoczęli studia na uniwersytecie, ukończą np. akademię lub uniwersytet przyrodniczy.
Chodzi o konieczność ujednolicenia nazewnictwa uczelni, co przewidują uchwalone w 2005 roku przepisy, które teraz mają być realizowane. Swoje tradycyjne nazwy stracić mogą np. Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Możliwe jednak, iż uczelnie otrzymają dwa dodatkowe lata na dostosowanie się do wymogów ustawowych – pociesza w obszernej publikacji „Dziennik Gazeta Prawna”.
 
 
 
 
 
 
Źródło: wp.pl