Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

ZainSTALuj się, przyszły inżynierze!

Rusza program edukacyjny „ZainSTALuj się” skierowany do uczniów oraz studentów kierunków inżynierskich.

Inicjatorami programu są ArcelorMittal Poland S.A. z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadram. Program jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku pracy na inżynierów. Według rankingu najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce w 2008 roku, zawód inżyniera znalazł się na 4 miejscu. Natomiast prognozy przygotowane przez TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, że za rok będzie w Polsce brakowało już 55 tys. inżynierów różnych specjalności, a za pięć lat – ponad 76 tys.
 
Wobec alarmujących prognoz rynku pracy organizatorzy programu „ZainSTALuj się” zaprosili do współpracy zarówno przedstawicieli władz województwa śląskiego, jak i małopolskiego, dwie największe uczelnie techniczne oraz dwie szkoły średnie przygotowujące do podjęcia studiów inżynierskich oraz media.
 
Na stronie internetowej programu edukacyjnego www.zainstalujsie.pl znalazły się m.in. informacje o Klubie ArcelorMittal, warsztatach dla studentów, porady dotyczące ścieżki kariery, a także sylwetki pracowników ArcelorMittal Poland S.A. W ramach programu na uczelniach zorganizowane zostaną bezpłatne warsztaty branżowego języka angielskiego oraz warsztaty zarządzania projektami. Organizatorzy będą zachęcać studentów do aplikowania na jeden z programów stażowych ArcelorMittal Poland S.A., a dla najlepszych i najbardziej aktywnych studentów organizatorzy przewidzieli bezpłatne kursy językowe w Wielkiej Brytanii.
 
Najlepsi uczniowie partnerskich szkół średnich otrzymają stypendia naukowe, zorganizowane zostaną także spotkania z uczniami, które mają na celu zachęcenie do dalszej edukacji i podejmowania studiów technicznych.  
 
Wszystkie te działania będą powiązane z badaniami wskazującymi na konieczność dialogu pomiędzy światem akademickim a pracodawcami oraz stałą współpracą z mediami. Poprzez patronat licznych mediów nad programem organizatorzy pragną wzbudzić wśród studentów, pracodawców i wszystkich osób, odpowiedzialnych za edukację przyszłych inżynierów, zainteresowanie zagadnieniami związanymi z innowacyjnością i rozwojem branży stalowej, edukacją przyszłych inżynierów oraz bieżącymi problemami rynku pracy.
Studentów zainteresowanych skorzystaniem z programu edukacyjnego „ZainSTALuj się” zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej która znajduje się na stronie http://www.zainstalujsie.pl/www/wp-content/themes/default/files/deklaracja-czlonka-klubu.doc
oraz na inauguracje Klubu ArcelorMittal na następujących uczelniach:
 
      Politechnika Śląska, Giełdy Pracodawcy Jesień 2008, 22 października 2008, Gmach Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18 B,
       AGH, Targi Pracy AGH, 6 listopada 2008, Budynek Główny (A-0) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy Al. Mickiewicza 30.
 
Więcej informacji o programie na stronie www.zainstalujsie.pl