Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zajęcia o teatrze dla studentów

Teatr Narodowy uruchamia pierwszą edycję programu edukacyjnego, skierowanego bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz do studentów, zainteresowanych tematyką teatralną i pragnących bliżej poznać techniki teatralnego rzemiosła.

Program ma stanowić ciekawe i znaczące uzupełnienie edukacji na poziomie szkolnym i uniwersyteckim, a także dostarczać unikalnego źródła wiedzy z zakresu historii i praktyki teatralnej. Celem akcji jest zainteresowanie teatrem i zwiększenie wiedzy na jego temat, a także pobudzenie aktywności oraz rozwijanie wrażliwości twórczej i zdolności artystycznych uczniów na różnym poziomie edukacji.
Program edukacyjny obejmuje cykl wykładów teoretycznych, bogatą propozycję warsztatów, ułożonych tematycznie i hasłowo oraz dodatkowo możliwość zwiedzania budynku Teatru Narodowego wraz z zapleczem technicznym w specjalnie zorganizowanych grupach pod opieką przewodnika.
Układ bloków edukacyjnych został specjalnie zaplanowany i dopracowany pod kątem wieku i zainteresowań młodzieży, a także zagadnień oraz problemów, poruszanych na poziomie zajęć szkolnych. Proponowane cykle edukacyjne wzajemnie się uzupełniają i w efekcie budują swoistą mapę teatru, pozwalającą uczestnikom programu na swobodne poruszanie się po teatralnej przestrzeni w różnym kierunku, z różnym bagażem doświadczeń i zainteresowań.
Uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych proponujemy cykl Za kulisami, czyli zwiedzanie budynku Teatru Narodowego i poznawanie tajemnic scenicznej rzeczywistości „od środka” – oczami pracowników teatru.
Uczniów szkół licealnych oraz studentów zapraszamy na specjalny cykl warsztatów i wykładów. Oba bloki są ze sobą ściśle powiązane i w efekcie tworzą propozycję spójnej i wszechstronnej edukacji teatralnej.
Zajęcia teoretyczne obejmują propozycję wykładów, dotyczących szeroko rozumianej problematyki teatralnej oraz jej kontekstów. Podzielone one zostały na kilka poziomów: całoroczny cykl wykładów pod hasłem WYKŁADY OTWARTE, blok pod hasłem PSYCHOSCENA oraz okazyjne prelekcje i panele dyskusyjne, towarzyszące teatralnym premierom lub imprezom, organizowanym cyklicznie przez Teatr Narodowy.
Zajęcia praktyczne mają formę warsztatów, których celem jest poznanie i rozwijanie podstaw rzemiosła teatralnego, zarówno reżyserskiego, jak i aktorskiego. Zajęcia poprowadzą znani i doświadczeni praktycy: aktorzy i reżyserzy współpracujący z Teatrem Narodowym.
W ramach warsztatu reżyserskiego uczestnicy projektu krok po kroku poznają główne elementy warsztatu reżysera: koncepcyjną pracę nad scenariuszem, pracę z aktorem, scenografem i muzykiem.
Zajęcia aktorskie obejmą zarówno podstawy pracy nad rolą, jak i pracę z ciałem, ćwiczenia z piosenki oraz interpretacji różnego rodzaju tekstów.
Cykl PSYCHOSCENA to projekt cyklicznych pokazów wybranych z repertuaru Teatru Narodowego spektakli teatralnych, ubarwionych dodatkowo dyskusją na temat poruszanej w spektaklu problematyki psychologicznej. Krótkie wprowadzenie do omawianej problematyki wygłoszą po spektaklu wykładowcy wydziałów psychologii. Spotkania wraz z dyskusją odbywać się będą raz w miesiącu od listopada 2007 r. do czerwca 2008 r.
Celem programu edukacyjnego jest twórcza i efektywna edukacja teatralna. Prowadzone w ramach projektu zajęcia mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im szansę poznania ciekawych, często nieznanych obszarów i dziedzin sztuki. Dzięki zajęciom praktycznym projekt stworzyć ma młodym ludziom szansę wypowiadania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, w efekcie pozwalając im tym samym pozbyć się uprzedzeń, nabrać pewności siebie i wyćwiczyć pamięć, tak ważną w procesie nauczania.
         Organizując projekt edukacyjny Teatr Narodowy zamierza wpisać się w program powszechnej edukacji artystycznej, którego wprowadzenie do szkół staje się niemal niezbędne w epoce dominacji mediów audiowizualnych.
 
Zasady uczestnictwa w bloku warsztatowym:
         a) warsztat aktorski – osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie do dnia 30 września na adres: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 – 077 Warszawa (z dopiskiem warsztat aktora) tekstu, tłumaczącego powody uczestnictwa w warsztatach wraz z krótkim opisem zainteresowań i ewentualnych artystycznych dokonań. Prosimy o podanie danych adresowych (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu).
         b) warsztat reżyserski – osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie do dnia 30 września na adres: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 – 077 Warszawa (z dopiskiem warsztat aktora) tekstu, tłumaczącego powody uczestnictwa w warsztatach wraz z krótkim opisem zainteresowań i ewentualnych artystycznych dokonań. Prosimy o podanie danych adresowych (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu).
 
Kandydaci, wybrani na warsztaty zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej do 6 października 2007 roku. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 
 
Kontakt: 
Anna Pękala
Kurator Programu Edukacyjnego
Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 – 077 Warszawa
tel: 0 22 69 20 744, fax: 022 69 20 741, e-mail: apekala@narodowy.pl
 

Zobacz więcej informacji z działu studia >>