Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zakończenie Ligi Akademickiej BANRISK w Warszawie

13 czerwca 2014r. w Klubie Bankowca w Warszawie spotkały się zespoły rywalizujące w ramach Konkursu BANRISK Liga Akademicka Centrum.

W Konkursie w Warszawie wzięło udział 8 zespołów, reprezentujących w sumie cztery uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową (SGH) w Warszawie, Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Zespoły tworzyły zarządy wirtualnych banków, które pod opieką Mentora edycji warszawskiej – Michała Bellwona, działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy podejmowali 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze był wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.


Laureatem Konkursu w Warszawie został zespół Barings, reprezentujący SGH, osiągając na koniec drugiego roku działalności rekordową cenę akcji 514,40 USD na wirtualnej giełdzie. II miejsce zajął zespół Light Bank Junior z UMCS, z wynikiem 333,70 USD/akcję. III miejsce zdobył zespół Ster Bank, również reprezentujący UMCS (205,80 USD /akcję).


Podsumowaniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. Przedstawiciele innych zespołów, jako członkowie rad nadzorczych kolejnych banków, zadawali pytania i „rozliczali” zarządy z prowadzonej przez 2 lata działalności. W trakcie sesji oceniane były zarówno dokonania każdego banku, jak i sposób ich prezentacji. Głosami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy najlepiej oceniono prezentację zespołu Barings z SGH, który jako wyróżnienie otrzymał elektroniczną prenumeratę Miesięcznika BANK – wieloletniego patrona medialnego Konkursu.


Na koniec, Andrzej Lech, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości oddał głos Kapitule i zwycięzcom. Zbigniew Augustynowicz, z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, wręczając wyróżnienie pierwszemu zespołowi, pogratulował wszystkim uczestnikom gry i zapowiedział, że NBP wspierał, wspiera i nadal będzie wspierał Konkurs BANRISK Liga Akademicka, jako ważne przedsięwzięcie edukacyjne adresowane do studentów. Udziału w Konkursie i osiągniętych wyników uczestnikom pogratulowali również: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, występująca w podwójnej roli członka Kapituły i przedstawiciela SGH oraz Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, Partnera Konkursu, organizatora konkursu na Zadanie dodatkowe dot. działalności BIK SA. Odbierając wyróżnienia, Liderzy zwycięskich wirtualnych banków w sposób szczególny podziękowali swoim zespołom za ogromne zaangażowanie i dobrą współpracę, a także konkurentom, bo dzięki przyjętej formule gry, wszyscy mogli uczyć się i na własnych, i na cudzych błędach.

 

Ogółem, w tegorocznej edycji Konkursu BANRISK Liga Akademicka wzięło udział 125 studentów podzielonych na 25 zespołów, reprezentujących w sumie 17 uczelni ekonomicznych z całego kraju. Ostatni kwartał i całą edycję Michał Bellwon, jeden z Ekspertów i Mentorów Konkursu skomentował w następujący sposób:

„W ostatnim kwartale stopy procentowe, tak jak w dwóch wcześniejszych okresach nadal wzrastały. To na pewno ułatwiło zespołom realizację założonych celów i dalszą poprawę wyników. W trakcie całej edycji większość zespołów borykała się z problemem osiągnięcia wyższej dynamiki wzrostu portfela kredytowego. Równie ważnym elementem, w bezpośredni sposób wpływającym na wielkość wypracowanej marży odsetkowej, był portfel rachunków bieżących, ze względu na brak oprocentowania takich depozytów. Niestety, w tym przypadku tylko nielicznym zespołom udało się zahamować odpływ środków i utrzymać saldo choćby minimalnie wyższe od początkowego.”


Stagnacja w powyższych obszarach powodowała, że trzeba było szukać innych metod poprawy wyniku na działalności bankowej. Najbardziej efektywnym sposobem okazała się sprzedaż 6 i 12 miesięcznych Certyfikatów Depozytowych, czyli spekulacja pod przyszły wzrost stóp procentowych. Ponieważ ten scenariusz okazał się prawdziwy, te zespoły które odpowiednio wcześniej przeprowadziły takie transakcje, mogły korzystać z relatywnie coraz tańszych środków a posiadane nadwyżki lokować z zyskiem, np. na coraz droższych lokatach międzybankowych. Drugim, choć znacznie mniej efektywnym sposobem na poprawę wyników, było obniżanie oprocentowania Rachunków Oszczędnościowych Rynku Pieniężnego.

Poza marżą odsetkową, tradycyjnie podstawą dochodowości pozostają przychody z opłat. W tym przypadku, mniej więcej połowa zespołów nie była w stanie osiągnąć istotnej poprawy, mniejsza grupa była w stanie podwoić ich wielkość, a jeden z zespołów przekroczył poziom 13 mln, czyli mniej więcej trzykrotność wartości z początkowego kwartału 2.1.


W tym miejscu należy wymienić jeszcze papiery wartościowe, jako element będący źródłem przychodów odsetkowych, potencjalnych przychodów z wyceny, a także jako narzędzie do budowy tarczy podatkowej.

Zakup dużej ilości obligacji, w szczególności obligacji komunalnych, okazał się jedną z recept na poprawę ceny akcji. Na koniec chciałbym wspomnieć o funduszach własnych. Wzrost współczynnika wypłacalności, choćby niewielki był bardzo ważnym elementem układanki jaką jest finalna wycena akcji. W końcowej klasyfikacji zwycięzcami w swoich grupach okazały się zespoły: ZUT Ekon Bank ($322) z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techologicznego w Szczecinie w grupie poznańskiej, Delta Bank ($357,50) z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w grupie krakowskiej oraz Barings Bank ($514,4) z SGH w grupie warszawskiej.”

Aktualne informacje, szczegółowe wyniki oraz zapowiedzi dotyczące kolejnej edycji dostępne są również na FB www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka