Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zakończyły się pierwsze audyty staży i praktyk w firmach

57 proc. studentów obawia się wejścia na rynek pracy – wynika z badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Jednocześnie, tylko 20 proc. z nich deklaruje, że w trakcie studiów zdobywa umiejętności praktyczne ułatwiające znalezienie zatrudnienia. W tym kontekście najlepiej wypadają staże i praktyki, w których skuteczność wierzy ponad 80 proc. respondentów – o ile są to programy wysokiej jakości.

Właśnie dlatego Stowarzyszenie rozpoczęło audyty programów staży i praktyk oferowanych przez firmy – by sprawdzić czy spełniają one standardy zawarte w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiorze norm określających zasady odbywania staży i praktyk wysokiej jakości. – Problemy ludzi młodych na rynku pracy wynikają z ich niewystarczającego przygotowania do rozpoczęcia kariery zawodowej, będącego efektem niskiego poziomu edukacji praktycznej, której istotnym aspektem są właśnie staże i praktyki. Dlatego rozpoczęliśmy weryfikacje programów staży i praktyk – by sprawdzić na ile przedsiębiorstwa stosują standardy jakościowe przy ich organizacji. Pierwsze procesy audytowe ruszyły ponad miesiąc temu, z powodzeniem przeszły je trzy organizacje: PZU, Nestlé i Siemens – komentuje Piotr Palikowski, prezes PSZK.

Podczas audytu Stowarzyszenie szczegółowo bada kolejne zawarte w Ramach obszary, z których powinien składać się staż wysokiej jakości, czyli m.in.: walor edukacyjny, umowa, wynagrodzenie, czy mentoring. Ważną częścią audytu są wywiady przeprowadzane zarówno z pracownikami działu personalnego, kadrą menedżerską, jak i praktykantami i stażystami. W przypadku zgodności ze standardami określonymi w kodeksie, PSZK przyznaje danemu programowi Znak Jakości, który dla studentów stanowi potwierdzenie standardów stażu czy praktyki. – Nasza inicjatywa wynika z faktu, że ponad 80 proc. przebadanych przez nas studentów wyraża chęć wzięcia udziału w stażu wysokiej jakości. To najlepszy dowód na to, że młodzi ludzie coraz bardziej świadomie kierują swoją ścieżką kariery i nie chcą tracić czasu na stażach o niskim walorze edukacyjnym, z których nie wyniosą nic poza pieczątką w indeksie – dodaje Palikowski. PSZK przeprowadziło wspomniane badanie dotyczące czynników istotnych przy ocenie jakości programów praktyk i staży na grupie ponad 1600 studentów z 40 uczelni w całej Polsce.

Pierwsze firmy, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji to Nestlé, PZU oraz Siemens. Dlaczego organizacje chcą poddawać swoje praktyki i staże audytowi? Przyczyn jest kilka. – Uczestnictwo w rzetelnie zrealizowanym stażu czy praktyce może stanowić przepustkę do zatrudnienia, ponieważ pracodawca ma w czasie trwania stażu okazję do obserwowania i oceny predyspozycji stażysty jako potencjalnego, przyszłego pracownika – mówi Maciej Hassa, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy z PZU.  Inny powód to chęć wyznaczania standardów w zakresie realizacji programów staży i praktyk. – Chcemy upowszechniać nasze zasady w zakresie przeprowadzania staży i praktyk, ponieważ wierzymy, że ma to wartość zarówno dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, jak i dla pracodawców. Studenci i absolwenci zyskują wiedzę o tym, gdzie warto odbyć praktykę i staż oraz gdzie rozwiną swoje kompetencje. Pracodawcy natomiast mają szansę poznania potencjalnych kandydatów do pracy, mogą także świadomie kształtować swój wizerunek jako atrakcyjnego, wiarygodnego pracodawcy, dla którego jest ważne by traktować ludzi z szacunkiem – komentuje Wiesława Czarnecka – Stańczak, Dyrektor ds. Zarządzania Personelem z firmy Siemens. Zdaniem Marioli Raudo, Kierownika Działu Rekrutacji i HR Business Partnera z Nestlé Polska, weryfikacja jakości staży i praktyk jest receptą na zmniejszenie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami pracodawców, a kompetencjami młodych. – Rzetelnie przygotowane oraz zorganizowane praktyki są skutecznym narzędziem edukacji praktycznej młodego pokolenia oraz dobrym sposobem na wyławianie talentów. Właśnie dlatego inwestujemy w program praktyk w Nestlé już od 15 lat  – komentuje Raudo.

Więcej informacji na temat Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk oraz programów staży i praktyk, które otrzymały Znak Jakości można znaleźć na stronie www.stazeipraktyki.pl oraz na portalu Facebook.