Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zaplanuj swoją przyszłość z biurem karier

Przed młodymi ludźmi, wchodzącymi dopiero na rynek pracy, stoi wiele wyzwań – wybór odpowiedniego kierunku studiów, zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, które w przyszłości pozwolą rozwinąć wymarzoną ścieżkę kariery. Pandemia również wpłynęła na sposób, w jaki studenci mogą uczestniczyć w praktykach i stażach, ponieważ wiele firm funkcjonuje zdalnie. Jak w takich warunkach odnajdują się millenialsi i jak mogą pomóc im biura karier?

Jak pokazuje raport „2020 Deloitte Millennial Survey”, młodzi ludzie są gotowi na czekające na nich wyzwania. Nie tylko oczekują, że świat po pandemii będzie lepszy, chcą być motorem napędowym zmian, wykazują się determinacją i dążeniem do budowania własnej wizji przyszłości. Firma Deloitte pod koniec 2019 roku przeprowadziła sondaż wśród 18,4 tys. przedstawicieli pokolenia Y i Z z 43 różnych krajów, w tym 300 osób z Polski, aby poznać ich oczekiwania wobec kariery zawodowej i pracodawców. Pytano także o zdrowie psychiczne i stres czy działania, jakie podejmują, by zmienić świat na lepsze. Po wybuchu pandemii COVID-19 badanie uzupełniono o dodatkową ankietę na temat sposobów radzenia sobie z pandemią, jej wpływ na karierę zawodową respondentów, potencjalnych długofalowych skutków koronawirusa. Badano także, jak młodzi ludzie postrzegają rolę biznesu o państwa w czasie epidemii.

Jak młodzi ludzie radzą sobie z pandemią?

Z przeprowadzonego badania wynika, że dla młodych osób w dobie pandemii ważne są sprawy społeczne, wykazują gotowość do działania na rzecz lokalnych społeczności, a także w skali globalnej. Od władz państwowych i przedsiębiorstw oczekują podobnego zaangażowania i postawy. Millenialsi wierzą, że świat po pandemii będzie bliższy wyznawanym przez nich ideałom – ostatnie miesiące pokazały zdolność dostosowywania się firm do nowej rzeczywistości, a także zaradność, determinację i umiejętność współpracy wśród społeczeństwa. Jaki obraz millenialsów rysuje się w badaniu? Prawie połowa ankietowanych (48%) przyznała, ze odczuwa stres stale lub przez większość czasu. Pandemia zwiększyła ich poczucie odpowiedzialności osobistej, co podkreśla 75% badanych, którzy zadeklarowali zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych oraz chęć wspierania lokalnych firm i sprzedawców. Młodzi ludzie są także coraz bardziej lojalni wobec swoich pracodawców – w badaniu przeważała liczba osób deklarujących chęć kontynuowania zatrudnienia u swojego dotychczasowego pracodawcy.

W wybraniu ścieżki kariery, dopasowanej do umiejętności i predyspozycji, znalezieniu odpowiedniej oferty praktyki, stażu lub pracy studentom pomagają biura karier, które funkcjonują przy większości uczelni wyższych.

Biura karier – krótka historia

Biura karier to jednostki organizacyjne uczelni wyższych, które działają już od ponad stu lat m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie powstało pierwsze biuro karier, w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie czy Australii. W latach 90-tych jednostki te zaczęły pojawiać się kolejnych krajach Europy – w Niemczech, Francji, Szwecji, Finlandii, Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Węgrzech, Rumunii czy w Polsce. W naszym kraju pierwsze biuro karier powstało w 1993 roku w Toruniu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Ogólnopolska Sieć Biur Karier została założona w 1998 roku, jej celem jest wymiana doświadczeń i informacji oraz wspieranie tworzenia nowych ośrodków. Biura, które należą do sieci, muszą spełniać standardy programowe, takie jak: doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe), informowanie o możliwościach podniesienia kwalifikacji oraz informowane o rynku pracy, opracowywanie zestawień ofert praktyk, stażu i pracy, zarządzanie bazami danych, kontakt z pracodawcami, prowadzenie aktywnej promocji biura karier. Dodatkowo wymagane są także standardy organizacyjne i logistyczne: zatrudnianie pracowników etatowych, dysponowanie lokalem, funkcjonowanie przez okres nie krótszy niż trzy miesiące.

Główne zadania biur karier

Brak zatrudnienia lub praca poniżej kwalifikacji czy wykonywanie zawodu niezwiązanego z wykształceniem nie pozwala młodym ludziom w pełni wykorzystać ich potencjału, osiągnąć samodzielności finansowej, co może budzić frustrację i niezadowolenie. Dlatego tak ważne jest wspieranie młodych osób wchodzących na rynek pracy – studentów i absolwentów – w znalezieniu odpowiedniej pracy. Jedną z instytucji mających na celu pomaganie młodym ludziom w kształtowaniu ich ścieżki edukacyjnej i zawodowej są właśnie akademickie biura karier. Zadania biur karier określa artykuł 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należą do nich m.in. dostarczanie informacji studentom oraz absolwentom o rynku pracy, a także informowanie ich jakie mają możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, udostępnianie ofert pracy, praktyk zawodowych oraz staży, jak również klasyfikowanie ich, i zbieranie, prowadzenie baz danych studentów i absolwentów, którzy zainteresowani są znalezieniem pracy, pomaganie pracodawcom w zdobywaniu kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymagania na wolne stanowiska pracy oraz staże, pomaganie w aktywnym poszukiwaniu miejsc pracy.

Aktywne wsparcie studentów i absolwentów

Biuro karier to miejsce, gdzie warto się udać, jeśli mamy problem z podjęciem decyzji dotyczącej naszej ścieżki zawodowej. Spotkanie z doradcą zawodowym (indywidualne lub grupowe) pozwoli ocenić predyspozycje do wykonywania określonego zawodu, poznać słabe i mocne strony, a także dowiedzieć się, jakie mamy perspektywy rozwoju zawodowego. Świadomość naszych kompetencji pozwoli nam świadomie kształtować ścieżkę kariery, np. poprzez rozwijanie umiejętności, których nam brakuje, a są niezbędne do wykonywania wymarzonego zawodu. Pomóc mogą w tym także warsztaty i szkolenia organizowane przez biura karier biura karier na, podczas których można nabyć kompetencje poszukiwane na rynku pracy. W ramach zajęć doskonalone są umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne, umiejętność autoprezentacji czy przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Warto śledzić na bieżąco stronę internetową naszej uczelni i zapisać się np. do bazy newsletterowej, aby być na bieżąco z ofertami warsztatów i szkoleń. Zakres tematyczny jest szeroki, są one bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona. W biurze karier możemy także uzyskać informacje dotyczące tego, absolwenci jakich kierunków studiów są aktualnie najbardziej pożądani na rynku pracy i jak ta dynamika będzie kształtować się w kolejnych latach, co może być pomocne przy wyborze konkretnej specjalizacji. Eksperci w biurze karier udzielą nam także kompleksowych informacji związanych z rynkiem pracy i zachodzącymi na nim zmianami.

Znajdź pracę z biurem karier

Biura karier pomagają także w znalezieniu praktyki, stażu lub pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą – prowadzą bazy danych o osobach poszukujących pracy oraz ofert pracy, co znacznie usprawnia proces poszukiwania pracy, a także proces naboru i selekcji dla pracodawcy. Biura karier organizują także spotkania i seminaria dotyczące rozwoju zawodowego, współuczestniczą w organizowaniu targów pracy. Biura karier monitorują również działania zawodowe i osiągnięcia absolwentów na rynku pracy, a na podstawie zgromadzonych danych i statystyk informują uczelnie wyższe o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia. Budowanie ścieżki kariery to wyzwanie, do którego należy podejść z pełną świadomością wymagań, jakie stawia przed nami rynek pracy, panujących trendów oraz własnych kompetencji.

Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy biur karier, które zapewniają nie tylko profesjonalne doradztwo zawodowe, ale także wspierają rozwój umiejętności cenionych przez pracodawców, a także pomagają w znalezieniu odpowiedniej oferty praktyki, stażu lub pracy. Sprawdź, co może zaoferować Ci biuro karier na Twojej uczelni.