Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zaproszenie na warsztaty

Centrum Promocji Karier ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej i GRUPA SET zapraszają

_______________________________________________________________

Coaching – forma wykładowa
Termin: 07.10.2009 godz. 11.00–17.00
Opis zajęć:
Zajęcia prowadzone metodą wykładową z elementami dyskusji. Tematyka zajęć obejmuje w szczególności genezę coachingu, jako metody wspierającej rozwój kompetencji oraz rodzaje coachingu. Głównym nurtem będzie performance coaching, a więc taki rodzaj wspierania pracowników, którego celem jest poprawa wyników pracy. Zaprezentowana i omówiona zostanie metoda GROW, jako jedno z najbardziej popularnych narzędzi w pracy coacha. Pokażemy też, jak funkcjonuje rynek coachów i, jak rozpocząć praktykę w tym zakresie.

_________________________________________________________
Coaching – forma ćwiczeniowa
Termin: 08.10.2009 godz. 10.00 – 16.00
Opis zajęć:
Zajęcia w formie warsztatowej, skoncentrowane głównie na modelu GROW. Podczas zajęć będzie możliwość nauczenia się tego modelu w praktyce, przećwiczenia struktury zadawania pytań oraz pełnej struktury rozmowy. Omówione zostaną cele poszczególnych etapów rozmowy coachingowej GROW oraz zasady kontraktowania i budowania kontaktu w relacji coach – coachee.

____________________________________________________________________________
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Miejsce: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, www.almamer.pl. SALA 503
 
Warsztat prowadzi: Adam Walerjańczyk – menadżer, trener i coach kadry menadżerskiej, współtwórca Modelu SET – modelu efektywnej nauki
GRUPA SET
Koszt: warsztaty są bezpłatne
 
Warunkiem uczestnictwa jest:
zapisanie się na listę uczestników do 1 PAŹDZIERNIKA 2009 do godziny 15:00
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy: cpk@almamer.pl,