Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zarządzanie – inwestycja, która się opłaca!

W wielu rankingach Zarządzanie znajduje się w czołówce najpopularniejszych kierunków studiów. Dlaczego? Oto kilka powodów, dlaczego wybór kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie to inwestycja, która się opłaca!

Specjalności sprofilowane pod kątem potrzeb rynku pracy – w ramach kierunku Zarządzanie znajdują się cztery innowacyjne specjalności:

·         Zarządzanie projektami,

·         Zarządzanie wiedzą i innowacjami – biznes i marketing w sieci,

·         Zarządzanie w administracji publicznej – nowoczesne technologie w sektorze publicznym,

·         Reklama i komunikacja społeczna.

Po ich ukończeniu Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w firmach projektowych, urzędach administracji państwowej i lokalnej, instytucjach doradczych, agencjach reklamowych, firmach marketingowych i wielu innych.

 

– Nowoczesny program nauczania – plan studiów pierwszego stopnia jest autorskim programem opartym na fundamencie obowiązujących standardów kształcenia w formie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). Program specjalności przygotowany został przy współpracy z partnerami kierunku tj. z: SPMP – Stowarzyszeniem Project Management Polska, Stowarzyszeniem WIOSNA, Euro InnoPark sp. z o. o. oraz Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

 

– Program płatnych praktyk i staży – już w trakcie studiów, uczelnia umożliwia aż 75 studentom Zarządzania skorzystanie z płatnych 3-miesięcznych staży, których łączna kwota pojedynczego wynagrodzenia wynosi 3750 zł brutto. Uczelnia oferuje także program praktyk w renomowanych firmach, a także planowanie kariery zawodowej w konsultacji z doradcą zawodowym już od pierwszego roku studiów.

 

– Branżowe certyfikaty –  87 studentów kierunku Zarządzanie ma możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 jest jednym z trzech najbardziej cenionych i uznawanych na całym świecie certyfikatów potwierdzających kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami.

 

-Nowoczesne metody kształcenia – większość zajęć(78%) prowadzona jest w formie warsztatów, multimedialnych prezentacji, gier symulacyjnych, analiz case study, itd. Ponadto, proces nauczania uzupełniony jest przez formę e-lerningową – studenci mają możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych zamieszczanych przez wykładowców na internetowej platformie BlackBoard.

 

– Intensywna nauka języków obcych – w programiestudiów I stopnia znajduje się obowiązkowy język angielski i drugi język obcy (do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski), na studiach niestacjonarnych – język angielski. Dodatkowo, studenci będą poznawać biznesowe wydanie języka angielskiego w ramach kursu Business English.

 

– Wszechstronny rozwój – studiowanie to nie tylko udział w wykładach i ćwiczeniach. Studenci Zarządzania WSE mają możliwość rozwijania własnych pomysłów i projektów m.in. w ramach naukowego koła Zarządzania Projektami. Mogą także uczestniczyć w licznych, współorganizowanych przez uczelnię wydarzeniach np. konferencji SmartPM, Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS czy Startup Weekend.

 
 

(promocja)