Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zawód przyszłości – broker informacji

Epoka, w której przyszło nam żyć poprzez wszechobecne media, Internet i informatyzację stała się okresem, gdzie informacja to najcenniejszy zasób gospodarki. Nie możemy narzekać na brak newsów, ale wręcz przeciwnie – problemem ery globalizacji jest ich nadmiar. Mamy coraz większe trudności w dotarciu do potrzebnych nam danych.

Profesja brokera informacji i jej nazwa są nowością w naszym kraju, trudno, zatem szukać słownikowej definicji. Większość z nielicznych polskich infobrokerów opiera się na wyjaśnieniu przedstawionym przez organizację skupiającą brokerów informacji z całego świata – Association of Independent Information Professionals.

Broker informacji (z ang.: infobroker, information broker, professionals, knowledge broker, cyberian, freelance librarian, independent researcher) to osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje według ściśle określonego kryterium. Specjalista jest pośrednikiem między zasobami informacji, a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Służy także pomocą w fachowym ich wyszukiwaniu, wzbogaconym o analizę i opracowanie. Podstawowymi atutami brokera są metody opracowania i stosowania strategii wyszukiwawczych, trafność doboru źródeł informacji i umiejętność oceny oraz wiedza gdzie szukać – taką definicję możemy znaleźć na stronie firmy „Kancelaria profesjonalnej Informacji”. Ponadto infobroker musi gwarantować, że udzielona przez niego informacja jest nie tylko relewantna do zapytania, ale i jest najwyższej jakości. Udzielając informacji niejako ją akredytuje, firmuje swoim nazwiskiem tak, jak autor książki czy też jak broker giełdowy, któremu ufamy. Informacje zebrane i dostarczone służą zwykle do podjęcia decyzji w firmie. Popełnionych błędów nie da się łatwo spostrzec, a ich konsekwencje mogą być drastyczne. Można, zatem powiedzieć, że porażka rynkowa klienta brokera informacji, to również jego klęska. Poza tym wyszukiwanie informacji na zlecenie to nie tylko Internet. Najlepsze doświadczenia posiadają bibliotekarze. Trzeba, bowiem znać zasady komunikacji naukowej oraz obiegi informacyjne. Należy także dobrze orientować się w zagadnieniach wykorzystania baz i serwisów informacyjnych i zasobów bibliotek. Należy też opanować metodykę tworzenia zestawień bibliograficznych. Niezbędne jest doświadczenie w prowadzeniu poszukiwań w najróżniejszych źródłach. Informatycy nie zawsze potrafią swobodnie komunikować się z innymi ludźmi tak, aby być dobrze zrozumianymi zaś ludzie o wysokich umiejętnościach interpersonalnych czy humaniści nie potrafią łączyć swoich umiejętności z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii. Broker informacji musi taką umiejętność posiadać – nierzadko jego zadaniem jest właśnie uświadomienie klientowi, czego potrzebuje.

Źródło: www.sikor.net