Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zawsze można zrobić więcej

„Czy uczelnie mogą być bardziej eko?” – to pytanie stawiają twórcy wydawnictwa z serii WatchdogEdu.Pl.

Odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Zwłaszcza w polskich warunkach można i trzeba wdrożyć o wiele więcej działań – infrastrukturalnych, edukacyjnych oraz związanych z długofalową strategią działania – aby przyczynić się do poprawienia dobrostanu środowiska naturalnego.

Wydawnictwo prezentuje szeroki przekrój tematów i ujęć tytułowego problemu. Wojciech Merkwa analizuje procesy zakupowe polskich uczelni w kontekście ram prawnych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. „Z każdym rokiem dyskusja o tym, by uczynić nasz świat bardziej zielonym (a przynajmniej bardziej otwartym na to, co zielone), przybiera na sile. Jednocześnie skutki błyskawicznego rozwoju przemysłowego, galopującego konsumpcjonizmu i pędzącej globalizacji nie zamierzają czekać na efekty tej dyskusji. Świat potrzebuje zmian tu i teraz. Droga do efektów globalnych prowadzi jednak przez decyzje i działania o charakterze lokalnym” – czytamy w tekście.

Jak najskuteczniej zmotywować mieszkańców akademików do odpowiedzialnego korzystania z mediów? Na to pytanie szuka odpowiedzi Marta Marszał w tekście „Wyłącz media, włącz empatię”. Czy najlepszą zachętą byłoby wprowadzenie zasady indywidualnego rozliczenia ich zużycia? Czy regulaminy domów studenckich w ogóle uwzględniają tę problematykę? A jeśli tak, to czy ograniczają się tylko do apelowania do rozsądku i dobrej woli studentów w tej kwestii?

O tym, że w nurt przyjaznej środowisku tzw. zielonej chemii może wpisywać się również koncepcja zero waste przekonuje w swoim artykule dr Mateusz Musiejuk z UWM.

Uczelnie powinny dobrowolnie angażować się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w programach edukacyjnych i badaniach naukowych wiedzą wszyscy. Jak jednak w praktyce wygląda „zielona misja” uczelni? O szerokim spektrum działań prośrodowiskowych na polskich uczelniach pisze Monika Skoczko w tekście „Ekologiczna misja i jej ramy organizacyjne”.

Wydawnictwo powstało dzięki pracy Zespołu Strażniczego ekoKOALICJI na rzecz ekoUCZELNI i jest dostępne pod adresem: https://ekouczelnie.pl/.